Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Henk van Esch: ‘Het KVGO is financieel een gezonde vereniging, mits…’

Penningmeester Henk van Esch presenteerde als aftredend bestuurslid zijn laatste financieel verslag over 2017. Ondanks de permanente daling van het aantal werknemers bij KVGO-bedrijven – van 19.616 in 2013 naar 13.234 begin 2017 – weet het KVGO de balans tussen inkomsten en uitgaven in balans te houden.

Het aantal leden van het KVGO sluit aan bij die dalende trend. Waren er in 2013 nog 1.273 bedrijven lid, begin 2017 was dat aantal gezakt naar 844. Toch weet het bestuur de vereniging financieel gezond te houden.

Op 31 december 2017 noteerde de penningmeester aan baten een bedrag van ruim 3,9 miljoen euro. Dit was inclusief de eenmalige opbrengsten van de verkoop van het pand aan de Startbaan en een bijdrage van het herstructureringsfonds.

Aan de lastenkant schreef Van Esch een bedrag op van dik 3,2 miljoen euro. Wat resteerde was een exploitatiesaldo van 607.606 euro, met een kwart miljoen euro als bijdrage voor de algemene reserve.

Andere begroting
Met het streven van het bestuur om de grootte van de algemene reserve te brengen naar één jaar arbeidskosten is de vereniging op de goede weg. Gerealiseerd is 87 procent van het streefbedrag.

De volgende begroting van het KVGO zal er volgens Van Esch heel anders uit kunnen gaan zien. “Niet omdat ik dan weg ben, maar omdat we dan een heel eind op weg zijn de strategische plannen zoals we die met ondersteuning van Berenschot uitwerken in de praktijk te brengen.”

Van Esch vroeg en kreeg een open doekje voor controller Metehan Hasirci die het bestuur en de penningmeester ondersteunt.

KVGO-voorzitter Cees Verweij vroeg of de Ledenraad het bestuur wilde dechargeren voor het gevoerde beleid, waarmee de Ledenraad unaniem akkoord ging.