Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Herinnering rapportageplicht: 1 december 2023

Velen van jullie kregen een brief van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de aanpassing in de energiebesparingsplicht. Hierin staat ook de aankondiging dat hierover uiterlijk 1 december 2023 gerapporteerd moet worden. We herinneren je hierbij graag aan deze deadline, want met slechts nog één maand te gaan vóór de deadline is het belangrijk hier actie op te ondernemen – mocht je dat nog niet hebben gedaan. De afgelopen periode organiseerden wij drie webinars over dit onderwerp, waarin de rapportageplicht is toegelicht. Graag delen we hierbij een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de energiebesparingsplicht. En uiteraard kun je ook de website van ROV bekijken voor verdere informatie.

Alle bedrijven in Nederland, zelfs de kleinsten, moeten zich inspannen om energie te besparen. Wanneer je als onderneming meer dan 50.000 KWh stroom per jaar verbruikt of meer dan 25.000 m3 gas, val je onder de Energiebesparingsplicht. Als ondernemer ben je daarmee verplicht alle energiebesparende investeringen (erkende maatregelen) die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen uit te voeren. Deze maatregelen staan in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Je bent als onderneming verplicht hierover te rapporteren en deze rapportage moet ingediend zijn vóór 1 december 2023. Ook wanneer je geen brief hebt gehad kan jouw bedrijf onder de energiebesparingsplicht vallen. Wil je zeker weten of dit voor jou geldt? Kijk dan in de wetchecker!

Wanneer je geen besparings- en/of informatieplicht hebt kan het toch zinvol zijn om de maatregelenlijst te bestuderen. Een betere wereld begint bij jezelf. Iedere ondernemer kan stappen maken naar een groenere toekomst en meer grip krijgen op het financieel voordeel dat energiebesparing oplevert. Lees hierover verder in het KVGO stappenplan verduurzaming.

Meestgestelde vragen

Vraag: Wij konden helaas het webinar niet bijwonen. Is het mogelijk om de hand-out van de presentatie in te zien?
Antwoord: De hand-out van de presentatie is hier te downloaden.

Vraag: Door gebruik van zonnepanelen zitten we tegenwoordig ver onder de 50.000 kWh. Klopt het dat we nu dus geen Informatieplicht hebben?
Antwoord: Helaas telt dit niet mee. Het gaat om het bruto jaarlijkse energiegebruik uit het meest recente representatieve jaar. Had u in een jaar bijvoorbeeld een productiestop? Dan is dat jaar niet typerend voor uw energiegebruik en neemt u het energiegebruik van het jaar met een continue productie. Het energiegebruik wordt per locatie bepaald. Dat is het energiegebruik van alle gebouwen op die locatie én van alle activiteiten die op die locatie plaatsvinden. Het energiegebruik is inclusief de zelf opgewekte en ingekochte (hernieuwbare) energie. (Zelf opgewekte) Energie die niet zelf gebruikt maar doorverkocht wordt, telt niet mee. Dit geldt ook voor restwarmte. Zonnepanalen komen overigens nu ook als EML-maatregel terug. 

Vraag: Wanneer kunnen wij die EML invullen?
Antwoord: De informatieplichtmodule binnen de CO2 & Energie RI&E is live! Zoals u weet konden we de applicatie niet eerder live zetten in verband met automatiseringsproblemen bij de RVO, waardoor het genereren van een xml-bestand misging. Deze problemen zijn inmiddels opgelost. Mocht u desondanks problemen ondervinden, laat het ons dan z.s.m. weten.

Vraag: Als je de C02 & Energie RI&E invult ben je dan meteen gekoppeld aan het ministerie?
Antwoord: Via een xml-upload maak je de connectie met het eLoket van de RVO. Dit gaat sneller dan via de traditionele RVO-tool.

Vraag: Wij hebben in 2019 de rapportage aangeleverd bij het RVO. Nu zijn we in de tussentijd van locatie verhuisd (kleiner gegaan). In het nieuwe pand is ons elektraverbruik onder de 50.000 en gas onder de 25.000. Wat zijn nu nog onze  informatie-verplichtingen hierin? 
Antwoord: Met dit huidige verbruik geldt alleen nog de zorgplicht. Dat wil zeggen dat je nog wel aan energiebesparingsplicht moet voldoen, maar dat je niet hoeft te rapporteren naar de RVO.

Vraag: Hoe zit het met de informatieplicht voor hoofd en onderhuurders? In ons geval huren wij als hoofdhuurder maar (onderhuren) ook 2 van onze andere entiteiten. Moeten de 2 aparte entiteiten die onderhuren ook een eigen informatieplicht indienen?
Antwoord: De hoofdverhuurder is verantwoordelijk voor de gebouwgebonden energiebesparingsmaatregelen. De huurder dus niet (en dus ook niet als je onderverhuurd). Wel is het van belang om je huurcontract goed door te nemen en te bekijken welke gebouwgebonden aspecten contractueel aan welke partij verbonden zijn. Deze afspraken kunnen afwijken van wat de RVO voorschrijft.

Vraag: Als wij het pand in een aparte vastgoed BV hebben zitten gaan we dan samen met de verhuurder rapporteren? 
Antwoord: Je kunt dan inderdaad samen rapporteren en de gegevens invullen.

Vraag: Bij wie kun je de ondersteuning aanvragen? En waar vinden we de kosten voor maatwerkondersteuning?
Antwoord: Bij het Dienstencentrum via helpdesk@dienstencentrum.com of bel 020 – 543 56 88.

Vraag: Energiebeheersysteem EBS wat is dit?
Antwoord: Met een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) zorgt u ervoor dat uw klimaatinstallatie en de klimatiseren van de daarop aangesloten ruimten zo efficiënt mogelijk werkt en dus minste energieverspilling heeft. Zie ook deze link met extra informatie: Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) (rvo.nl)