Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Herinneringsbrief ISZW-controle-project gevaarlijke stoffen

Een aantal KVGO-leden heeft van de Inspectie SZW een herinneringsbrief ontvangen om informatie aan te leveren voor het controle-project gevaarlijke stoffen. Dit is, zoals wij eerder hebben gemeld, niet verplicht.

Je kunt het verzoek terzijde leggen en ISZW al dan niet laten weten dat je daaraan niet zult voldoen.

Arbo-RI&E

Wel raden wij je aan om te zorgen dat je een en ander op orde hebt en het stoffengedeelte/blootstellingsgedeelte van de Arbo-RI&E Grafimedia is ingevuld.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen en mengsels die voorzien zijn van een gevarenteken. Vergeet ook niet te kijken naar de aanwezige schoonmaakartikelen voor bijvoorbeeld de kantoorruimtes, de kantine en het toilet indien die voorzien zijn van gevarentekens. Als dat mogelijk is, vervang gevaarlijke stoffen dan door niet-gevaarlijke stoffen. Worden bepaalde gevaarlijke stoffen niet meer gebruikt: voer ze dan af!

Meer weten?

Neem dan contact op met Maarten Reuderink, telefoon 020 543 56 78 of via email (info@kvgo.nl) onder vermelding van ‘controle-project gevaarlijke stoffen’.

Zie ook: