Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

(Her)inspectie bedrijven op o.a. discriminatie en pesten/gebondenheid opgelegde eisen waartegen geen bezwaar is gemaakt

In ons bericht van 29 september j.l. hebben wij je gewezen op het feit dat de inspectiedienst SZW bezig is met een (her)inspectie van bedrijven op het gebied van psychosociale arbeidsbelastingen (PSA = o.a.: discriminatie en pesten).

De bedrijven die een herinspectie krijgen n.a.v. de eis op het gebied van PSA wijzen wij erop dat deze eis verbindend is. Het betreffende bedrijf moet aan de inhoud van de eis voldoen indien je bedrijf daartegen geen bezwaar en beroep heeft ingesteld.
Wat betreft de eis over het instellen van een vertrouwenspersoon, wijzen we je erop dat we voor onze leden een branche-vertrouwenspersoon hebben ingesteld waar jouw medewerkers zich tot kunnen wenden. Je bent verplicht je medewerkers hier actief op te wijzen. Het ophangen van een mededeling op het prikbord is niet voldoende.

Mocht je worden geïnspecteerd laat het ons dan weten. Ook horen wij graag van je of er problemen zijn ontstaan met de inspectie SZW.

Heb je nog vragen naar aanleiding van bovenstaande, aarzel niet en neem contact op met Maarten Reuderink via telefoonnummer 020 – 54 35 678.