Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het Coronavirus

Iedere dag zijn er nieuwe berichten over de verspreiding van het Coronavirus. Inmiddels heeft het virus ook Nederland en delen van Europa bereikt. Dit betekent dat werkgevers in Nederland mogelijk te maken krijgen met vragen van medewerkers over hun vakantie of met medewerkers die niet (op tijd) terug kunnen komen van hun vakantieadres. Ook kunnen medewerkers te maken krijgen met (mogelijke) besmettingen in hun omgeving of zij kunnen zelf ziek worden.

Vakantie

Wat als medewerkers niet op tijd terug kunnen naar huis en dus niet op de afgesproken datum naar het werk komen? Het niet tijdig terug kunnen komen van vakantie valt binnen de risicosfeer van de medewerker. Dat betekent in principe dat de dagen dat de medewerker extra afwezig is ten laste komen van de vakantiedagen, tenzij de medewerker dit niet wil. In dat geval heeft de medewerker over de dagen dat niet wordt gewerkt geen recht op loon.
Heeft de medewerker geen vakantiedagen meer over? Dan is het goed in overleg te treden en te bekijken of de medewerker die dagen bijvoorbeeld op een ander moment in kan halen.
Dit geldt niet als de medewerker op vakantie ziek is geworden. In dat geval gelden de normale regels bij ziekte.

Zakenreis

Als een medewerker in het buitenland is vanwege het werk en niet op tijd terug kan keren, dan ligt dit in de risicosfeer van werkgever. De medewerker heeft dus recht op loondoorbetaling.

Quarantaine

Medewerkers van wie vermoed wordt dat zij besmet (kunnen) zijn met het Covid-19 virus worden mogelijk in (thuis)quarantaine geplaatst. Op dat moment zijn zij nog niet ziek, maar kunnen ook niet naar hun werk komen. Mogelijk kunnen zij thuis werken en via een Skype-verbinding in contact zijn met hun collega’s. Is dit niet mogelijk, dan zal de werkgever het loon moeten doorbetalen. De werknemer is door de overheid in quarantaine geplaatst en kan hierop zelf geen invloed uitoefenen.

Ziek

Voor medewerkers die besmet zijn met het virus en daar ziek van zijn geworden, gelden de normale regels bij ziekte. Op grond van cao-artikel 5.2 krijgen zij hun loon volledig doorbetaald.

Oproep Minister Bruins en RIVM

Minister Bruins heeft iedereen die recentelijk in een van de besmette gebieden is geweest opgeroepen om ook met lichte luchtwegklachten thuis te blijven. Er is in dit geval geen sprake van door de overheid verplicht gestelde quarantaine en de medewerker is ook niet ziek. Ook in deze gevallen is sprake van loondoorbetaling bij ziekte.

Calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof

In sommige gevallen hebben werknemers recht op calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof. De werknemer heeft recht op calamiteitenverlof als bijvoorbeeld de school of het kinderdagverblijf plotseling moet sluiten en de werknemer zijn kind(eren) moet ophalen. Lukt het de werknemer niet om voor de volgende dag oppas te regelen? Dan heeft hij ook die dag nog recht op calamiteitenverlof. Als de werknemer noodzakelijke verzorging moet bieden aan iemand die ziek is geworden, dan bestaat recht op kortdurend zorgverlof. Calamiteitenverlof kan verleend worden bij kortdurende omstandigheden. Quarantaine valt hier niet onder omdat al van tevoren duidelijk is dat dit langer duurt.

Deeltijd-ww

Het Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft ervoor gezorgd dat werkgevers die tijdelijk geen of minder werk hebben als gevolg van het Corona-virus, deeltijd-ww kunnen aanvragen voor hun medewerkers.
Werkgevers die als gevolg van (de maatregelen tegen) het Corona-virus minstens 20% minder werk hebben komen hiervoor in aanmerking. Deze periode van minder werk duurt minimaal 2 weken en maximaal 24 weken. Voor situaties waar deze periode meer dan 24 weken duurt wordt geen ontheffing verleend.
Werkgevers kunnen een aanvraag voor werktijdverkorting indienen via het formulier op de website van het Ministerie van SZW.

De werknemers blijven gedurende de werktijdverkorting bij de werkgever in dienst en ontvangen hun normale loon. Het UWV maakt de WW-uitkeringen over aan de werkgever.

Vragen over Corona?

Op de website van het RIVM is de meest actuele informatie over het Corona-virus, de verspreiding ervan en de maatregelen die ertegen genomen (kunnen) worden te vinden.