Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het derde WW-jaar

Het is zover: werkgevers in de Grafimedia-branche kunnen zich aanmelden bij de Stichting PAWW. De ingangsdatum is gesteld op 1 oktober 2019.

Wat is SPAWW ook alweer?

Een aantal jaar geleden is de WW (werkloosheidswet) aangepast. Voorheen was de maximale WW-duur 38 maanden. Nu is dat nog 24 maanden.

Ook is de opbouw veranderd waardoor het langer duurt voordat een werknemer de maximale WW-duur heeft opgebouwd. Deze wijzigingen gelden overigens ook voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De centrale sociale partners, de overkoepelende werknemers- en werkgeversorganisaties, spraken toen met elkaar af om de mogelijkheid te bieden deze aanpassingen te repareren.

SPAWW

Die afspraak van de landelijke sociale partners heeft uiteindelijk geleid tot oprichting van de SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW & WGA) en de huidige regeling.

Als een bedrijf, of in ons geval een sector, wil dat zijn werknemers gebruik maken van deze regeling, dan moet dat bedrijf of die sector bij de SPAWW worden aangesloten. Cao-partijen in de Grafimedia hebben bij het overleg voor de huidige cao afgesproken dit te gaan doen.

Registreren

Werkgevers zullen door de stichting PAWW worden uitgenodigd om zich te registreren en een account aan te maken op hun website. Het is nu ook al mogelijk om, zonder uitnodiging van de SPAWW, een account aan te maken. Nadat het account is aangemaakt kan de premieafdracht bij de werknemers starten en vanaf dat moment ontstaat recht op het derde WW-jaar.

Stichting PAWW verwacht kort na 1 oktober 2019 de uitnodigingen te versturen.