Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het KVGO actualiseert leveringsvoorwaarden, hulp van leden nodig

De leveringsvoorwaarden die het KVGO voor de bedrijfstak opstelt worden onder de loep genomen. Daarbij kijken experts onder meer of ze nog voldoen aan de wet- en regelgeving en de huidige praktijk. Ook de brochure ‘Toelichting op de leveringsvoorwaarden’ zal vernieuwd worden.

Een gespecialiseerde advocaat heeft de voorwaarden getoetst op diverse juridische aspecten en suggesties gedaan voor wijzigingen.

Laat horen
Voor de vraag of de voorwaarden nog voldoen aan de eisen van de huidige praktijk hebben we uw hulp nodig. Ondervindt u problemen met het hanteren van de voorwaarden? Zou u onderdelen gewijzigd willen zien? Heeft u suggesties voor wijzigingen?

In januari inventariseren we de reacties van de leden. Deze zullen we – daar waar mogelijk – verwerken in de nieuwe concept-voorwaarden.

Goedkeuring
De aangepaste concept-voorwaarden dienen conform het Huishoudelijk Reglement van het KVGO ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Ledenraad. Die zal plaatsvinden op 21 mei 2019.

Pas na die goedkeuring zijn de nieuwe voorwaarden definitief en zullen ze gedeponeerd worden bij de rechtbank te Amsterdam. Tot die tijd kunt u de huidige leveringsvoorwaarden blijven gebruiken.

Wij horen graag van u. Klik hier om te reageren.