Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het KVGO, MailDB en Spotta in hoger beroep tegen uitspraak Ja/Ja-sticker

De partners MailDB, het KVGO en Spotta gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de invoering van de Ja/Ja-sticker door de Gemeente Amsterdam per 1 januari 2018. Op 22 november 2017 oordeelde de rechtbank dat de Gemeente Amsterdam deze, van het landelijke systeem afwijkende sticker mag invoeren.

MailDB, het KVGO en Spotta zijn van mening dat een juridische basis hiervoor ontbreekt en dat de belangen van de sector niet of in ieder geval onvoldoende zijn betrokken in de besluitvorming.

De partners vinden verder de uitspraak van de rechtbank onvoldoende overtuigend gemotiveerd. Zolang het hoger beroep loopt staat de rechtmatigheid van de invoering van de Ja/Ja-sticker niet vast.

Pas na een uitspraak in hoger beroep wordt duidelijk of gemeenten bevoegd zijn om zelfstandig tot invoering van de Ja/Ja-sticker over te gaan en zo ja onder welke voorwaarden.

Pilot

Ondertussen werken de partners, onder voorbehoud van de uitkomst van het hoger beroep, bij wijze van pilot aan de uitrol van het systeem zoals de gemeente Amsterdam dat voorstaat.

MailDB is in dat licht gestart met de campagne ‘Zetjebrievenbusopgroen’ om Amsterdammers te voorzien van een Ja-sticker. Hiermee kunnen zij aangeven dat zij ongeadresseerde folders willen (blijven) ontvangen.

Veel retailers hebben inmiddels displays met Ja-stickers en posters in hun winkels geplaatst en de sticker is meegestuurd met de huis-aan-huis verspreiding van het folderpakket. Consumenten die nog geen Ja-sticker hebben ontvangen kunnen deze gratis aanvragen op ‘Zetjebrievenbusopgroen‘.