Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het KVGO op de bres voor handhaving bestaande stickersyteem in Amsterdam

Het KVGO ziet niets in de vergevorderde plannen van de gemeente Amsterdam om een Ja/Ja sticker in te gaan voeren. Deze zouden het huidige, goed functionerende stickersysteem in de hoofdstad moeten vervangen.

De folder heeft zich voor winkeliers ruimschoots bewezen als effectief communicatiemiddel. Consumenten gebruiken de folder om op zoek te gaan naar aanbiedingen bij hen in de buurt, om prijzen te vergelijken of zich te informeren. Wie geen gratis reclamedrukwerk op de mat wil, plakt een brievenbussticker die door de branche gratis beschikbaar wordt gesteld. Een zelfregulerend systeem dat zijn waarde al twee decennia lang aantoont.

Papiervezelconvenant
In januari 2015 sloten overheid en de bedrijven die zich bezighouden met het bedrukken en verspreiden van drukwerk voor de vijfde keer een ‘Papiervezelconvenant’ af. Deze solide vorm van samenwerking heeft als resultaat dat Nederland al jaren in de wereldtop staat op het vlak van papierrecycling. Overigens blijft de gemeente Amsterdam fors achter bij de gemiddelde percentages in Nederland. De branche wil de gemeente graag ondersteunen om de prestaties op dit gebied aanzienlijk te verbeteren.

Het is in ieders belang dat de juiste folder op de juiste plek komt. Daar doen inwoners en winkeliers van Amsterdam hun voordeel mee. Aanbiedingen voor een grasmaaier in een flat werken immers niet. Niet voor de consument, maar ook niet voor de fabrikant of winkelier die zo doelmatig mogelijk tegen de laagst mogelijk kosten wil werken. Voortschrijdende techniek maakt het mogelijk dat verspreiders gericht hun doelgroepen selecteren. Zo komt de gewenste boodschap bij de juiste persoon.

Werkgelegenheid
De voorstellen zullen flinke negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de detailhandel, de distributie en de grafische industrie. Alternatieven voor de detailhandel in de vorm van digitale communicatie zijn lang niet altijd voor iedereen toegankelijk en bewezen minder effectief. Ze zijn bovendien, anders dan wel wordt aangenomen, zeker niet vrij van CO2-uitstoot.

Het KVGO pleit voor handhaving van het bestaande stickersyteem in Amsterdam. De effecten van het Ja/Ja-sticker-plan zijn niet te overzien, terwijl zowel de folder als de bestaande brievenbusstickers bewezen effectief zijn.

Het KVGO is graag bereid om samen met de partners in de papierketen met de gemeente Amsterdam in overleg te gaan met als doel, binnen het bestaande systeem, het recyclingpercentage omhoog te brengen in de richting van het landelijk gemiddelde.

MKB Nederland pleit in een brief aan de gemeente Amsterdam eerst gedegen onderzoek te verrichten voor een besluit te nemen.
Een groot aantal organisaties spreekt in een Raadsadres de bezwaren uit tegen het voorgenomen besluit.
Zo pleit Papier Recycling Nederland (PRN) voor het verbeteren van het bestaande systeem in plaats van het tegenwerken daarvan.
Ook de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) protesteert fel tegen het voornemen van de gemeenteraad van Amsterdam.