Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Historisch lage elektriciteit prijzen op de spotmarkt en de zomer moet nog komen

Het bestuur van de Stichting Energie Inkoop (SEI) krijgt maandelijks van de adviseur van de SEI (Cinergie) een marktupdate, waarin wordt ingegaan op alle factoren die van invloed zijn op de energieprijzen.

Deze updates vormen voor het bestuur van de SEI een belangrijke meetlat voor het afsluiten en beoordelen van contracten en contractsbepalingen. Mede op grond hiervan is eerder door het bestuur van de SEI besloten, vanwege de turbulente prijswijzigingen tijdelijk over te stappen op een variabele tarifering.

De update geeft de actuele situatie in de verschillende markten weer – zowel tekstueel als cijfermatig. De laatste pagina van het document geeft de gemiddelden weer van de tot nu toe gerealiseerde dagprijzen (voor het SEI collectief) en geeft ook de tarieven die gerealiseerd waren in 2022 weer.

Daar de markt nog steeds turbulent en onzeker is, is in overleg met het bestuur van de SEI besloten deze updates de komende tijd via de KVGO-site ter beschikking te stellen aan de SEI-deelnemers en zo ook aan al onze leden. Niet SEI-deelnemers kunnen deze informatie gebruiken voor het bepalen van de eigen positie.

Algemene marktsituatie

De marktprijzenbleven dalen in maart en ook verder in april. Het weer is niet echt om naar huis over te schrijven qua temperatuur en aantal zonnige uren, echter zien we geen rare opwaartse bewegingen in de markten op dit moment door het iets koudere -en natte weer t.o.v. voorgaande jaren. De gasopslagen in Nederland zijn 60,4% gevuld per 11 april en minister Jetten heeft al aangegeven de portemonnee weer te trekkenvoor een afdoende vullingsgraad naar de komende winter toe. Dit zorgt voor best wat rust in de markt en zelfs de toekomstige kwartalenhandelen weer op rustigere niveaus dan een aantal weken terug. De stijging van de komende kwartalen kwam voornamelijk door stakingen in Noorwegenen in Frankrijk waardoor er minder productie van gas was in Noorwegen en in Frankrijk minder import (inklaring) was van LNG schepen-al lijken de stakingen nu voorbij.

In de bijlage is de volledige laatste update te vinden: Marktrapport maart/april 2023.

N.B.: De laatste pagina van het document geeft de gemiddelden weer van de tot nu toe gerealiseerde dagprijzen en geeft ook de tarieven die gerealiseerd waren in 2022 weer. Let op dat in het huidige SEI contract met ENGIE elektriciteit op uurbasis wordt afgerekend. Hierdoor kunnen in individuele gevallen afwijkingen ontstaan. De maandprijzen worden ongewogen in de tabel gepresenteerd om een richting te kunnen geven qua prijzen voor 2023.