Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Hoe houden we de brievenbus open: Postfilter

Het bereiken van (nieuwe) klanten en donateurs is effectief met post; dat is een feit. Recent onderzoek laat zien dat de overall waardering voor post de afgelopen jaren is toegenomen. Daarbij geeft de consument aan dat reclamepost steeds vaker relevante informatie bevat. Slimmere klantdatasegmentatie, maar óók het gebruik van Postfilter, dragen bij aan deze toenemende relevantie.

Bij Postfilter kan de ontvanger zich uitschrijven voor reclamepost van bedrijven waar zij geen klantrelatie mee hebben. Dankzij Postfilter houden verzenders hun verzendbestanden schoon en up-to-date, met een positief effect op het bereik en resultaat van de directmailcampagne. En niet te vergeten: Postfilter draagt bij aan de wenselijkheid van brievenbusreclame in de maatschappij door onder andere het positieve effect op papiergebruik en duurzaamheid. 

Naast het Postfilterregister beheert Stichting Postfilter ook het Nationaal Overledenenregister (NOR). In het NOR staan namen en adressen van overledenen, waarvan nabestaanden hebben aangegeven geen geadresseerde reclamepost meer te willen ontvangen.

Het gebruik van Postfilter resulteert in een schoon en up-to-date verzendbestand en dát zorgt voor:

  • een beter campagneresultaat
  • minder papiergebruik, positief effect op duurzaamheid
  • minder irritatie, draagt bij aan de wenselijkheid van brievenbusreclame

Jij bent als KVGO-lid dé expert om adverteerders te adviseren

Adverteerders dienen rekening te houden met uiteenlopende regelgeving. Zo is de verwijzing naar Postfilter op geadresseerde reclamepost sinds 2021 een verplichting voor adverteerders. Alleen zien zij door alle bomen soms het bos niet meer. Het kan zelfs afschrikken om post toe te voegen aan de mediamix.

Wij, als KVGO (leden), hebben de expertise in huis om de adverteerder te ontzorgen. Wij kunnen ervoor zorgen dat zij compliant zijn met wet- en regelgeving. En we, met elkaar, streven naar het beste campagneresultaat en bovendien een tevreden (eind)klant. Vanuit de KVGO zien we dan ook het toenemende belang om zelfregulering te blijven verbeteren vanuit de sector. Dit betekent ook stimuleren van het gebruik van Postfilter. Om die reden is het gebruik van Postfilter onderdeel van het KVGO lidmaatschap, zodat jij jouw klant optimaal kunt bedienen.

Hoe gebruik je Postfilter?

Je kunt jouw klant op twee manieren helpen:

  • 1. Verwijzing naar Postfilter vermelden op het reclamepoststuk

Op de website van Postfilter staan standaardteksten die gemakkelijk gedownload kunnen worden en op de reclamepoststukken geplaatst kunnen worden. Houd hierbij rekening met de algemene (vormgeef)specificatievoorwaarden van PostNL voor een optimaal logistiek proces.

  • 2. Ontdubbelen van klantdata aan de hand van het Postfilterregister

De bestanden kunnen heel eenvoudig worden opgehaald door ze te downloaden vanaf een persoonlijke inlogpagina op de Postfilterwebsite voor bedrijven of via een API-koppeling. Na toekenning van de licentie bij Postfilter kunnen licentiehouders inloggen op de bedrijvensite van Postfilter. Hier staat meteen een overzicht van de te downloaden bestanden. Er staan ook documenten met download- en ontdubbelinstructies. De bestanden zelf worden dagelijks ververst.

Benut jouw rol als expert

In het snel veranderende landschap van brievenbusreclame is het essentieel om op de hoogte te blijven van de (juridische) ontwikkelingen. Zo kan je het juiste advies aan de adverteerder overbrengen. Laten we er gezamenlijk als postketen naar streven om post zo effectief en conform de regelgeving in te zetten. Juist voor volumebehoud en het openhouden van het huidige opt-in beleid binnen de postmarkt.

Eind september organiseren we onder andere hierover een inspiratiesessie. Meer informatie volgt!

Stichting Postfilter

Stichting Postfilter is een zelfreguleringsinitiatief van adverteerders. Het doel is te voorkomen dat reclamepost wordt gestuurd aan consumenten die dit niet willen. De Code Postfilter is opgenomen in de Reclame Code. Stichting Postfilter beheert twee registers: het Postfilterregister en het Nationaal Overledenenregister (NOR). In het Postfilterregister staan adressen van consumenten die hebben aangegeven dat ze geen ongevraagde geadresseerde reclamepost willen ontvangen. Bij hun registratie kunnen zij aangeven vanuit welke 10 sectoren zij deze reclamepost niet willen ontvangen, of dat zij helemaal geen DM willen ontvangen. In het NOR staan adressen van overledenen, op wiens adres nabestaanden geen geadresseerde reclamepost meer willen ontvangen. Let op: bij klantrelaties hoeft het Postfilterregister niet te worden gebruikt, het NOR wel.