Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Hof stelt datum beroep Ja/Ja-sticker vast

Het Gerechtshof in Amsterdam zal het hoger beroep dat KVGO, MailDB en Spotta hebben aangespannen tegen de invoering van de Ja/Ja-sticker in Amsterdam op 28 maart 2019 om 9.30 uur behandelen. Het gerechtshof heeft daaraan toegevoegd dat het ‘kort na het pleidooi uitspraak doet.’

Het KVGO en de beide andere organisaties vinden dat het invoeren van de Ja/Ja-sticker onzorgvuldig is en niet aan gemeenten is, de belangen van winkeliers en de branche schaadt en gebaseerd is op onjuiste en niet bewezen milieuclaims.

Motie teruggetrokken
Het ingestelde hoger beroep heeft er toe geleid dat gemeenteraden in andere plaatsen huiveriger zijn om een besluit te nemen over de invoering van een Ja/Ja-sticker.

Zo is in Almere de discussie in de raad voorlopig uitgesteld. Een aantal fracties in de gemeenteraad wil eerst afwachten hoe het hoger beroep van KVGO, Spotta en MailDB afloopt. De Almeerse fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks hadden wel al een motie ingediend om in die stad ook een Ja/Ja-sticker in te voeren maar die hebben ze teruggetrokken.