Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

‘Hoger btw-tarief drukwerk schadelijk voor bedrijfstak’

Het KVGO vindt de plannen van het kabinet om de btw op drukwerk te verhogen van zes naar 21 procent schadelijk voor de grafische sector die toch al vele jaren in zwaar weer verkeert. Het KVGO wil daarom het lage tarief voor drukwerk behouden.Bovendien zou de verhoging ook de positie van veel opdrachtgevers voor de grafische bedrijven verder ondermijnen. Verder vindt het KVGO dat drukwerk tot de eerste levensbehoefte behoort en dus daarom in het laagste tarief moet blijven. Directeur Fons Bakkes: “Een hoger btw-tarief is zelfs schadelijk voor de grafische bedrijfstak. Drukwerk is de drager van maatschappelijk relevante informatie zoals nieuws en als drager van cultuur, fons_bakkesliteratuur en wetenschap.”

Grote fout
“Het kabinet begaat hiermee een grote fout”, benadrukt Bakkes. “Net nu de economie hier en daar wat aan lijkt te trekken – helaas nog niet in onze branche –  komt de regering met zo’n dodelijke maatregel. Veel van onze producten zijn bestemd voor de consumentenmarkt, zoals kranten, tijdschriften en boeken. Die worden allemaal in één klap duurder. Ook wat veel van onze opdrachtgevers doen voor die consumentenmarkt wordt duurder. Die consument krijgt net weer wat vertrouwen maar wordt met zo’n btw-verhoging weer in de kiem gesmoord. Ik kan nauwelijks iets bedenken wat gevaarlijker is voor het economisch herstel dan dit idee.” Al eerder verklaarde penningmeester Ruud de Klerk naar aanleiding van soortgelijke plannen in Europees verband dat de btw op gedrukte kranten en andere media ‘natuurlijk wel op het lage tarief moet blijven zodat de btw in ieder geval niet omhoog gaat.’

Het KVGO gaat zich op korte termijn beraden op de mogelijkheden om de belangen van de grafische sector op dit punt nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de Haagse autoriteiten.