Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Hogere kosten toetsing RI&E door nieuw certificatieschema voor kerndeskundigen

Volgens de wet moet de RI&E worden getoetst door een bedrijfsarts of door één of meer kerndeskundigen. Kerndeskundigen zijn arbeidshygiënisten, hogere veiligheidsdeskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Tot nu toe wordt deze toetsing in zijn algemeenheid meestal door een kerndeskundige gedaan.

Wijziging certificatieschema

In maart heeft de Minister een nieuw certificatieschema vastgesteld waaruit blijkt dat in de praktijk de RI&E straks door drie kerndeskundige moet worden getoetst. Ook worden in strijd met de wet via het certificatieschema zwaardere eisen gesteld aan de toetsing van de RI&E. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen wat volgens artikel 5 (RI&E) van de Arbowet (en de daaraan gekoppelde artikelen) hoort te worden getoetst voor de RI&E en wat andere algemene Arbo- verplichtingen zijn. De volgens ons bovenwettelijke eisen zijn geel gemarkeerd in bijgaand afschrift van de publicatie in de Staatscourant.
Staatscourant 24 maart 2022 - Bijlage Certificeringstoets Eisen RIE volgens schema 2022

Zeer bevreemdend is dat VNO-NCW/MBK-Nederland niet zijn geraadpleegd over de voorgenomen wijzigingen. Zeker gezien het feit dat een van de organisaties van kerndeskundigen deze wijziging heeft afgewezen.

Kostenverhoging en tekort aan kerndeskundigen

Doordat in de praktijk een RI&E van een bedrijf nu door drie kerndeskundigen moeten worden getoetst zullen de kosten voor de bedrijven aanzienlijk verhoogd worden. Hierbij speelt ook het probleem dat er nu al niet genoeg kerndeskundigen zijn en door de nieuwe eisen is de verwachting nog minder. Het wordt daarom straks moeilijker om een RI&E tijdig getoetst te krijgen.

Acties

In VNO-NCW/MKB-Nederland-verband hebben wij bezwaar gemaakt tegen deze wijziging. Ook zullen Kamerleden worden benaderd om Kamervragen te stellen.

Ingangsdatum nieuwe regeling

De nieuwe regeling gaat 1 juli 2022.

Meer weten?

Neem dan contact op met Maarten Reuderink, tel. 020 – 543 5678 of stuur een e-mail naar info@kvgo.nl onder vermelding “wijziging certificatieschema kerndeskundigen”.