Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Hoogte afvalbeheersbijdrage ‘systeemkosten’ papier en karton bekend

De ondertekening van het vijfde Papiervezelconvenant – 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018 – brengt een afvalbeheersbijdrage mee. Dit voor de dekking van de systeemkosten op nog te verwerken nieuw papier en karton dat voor het eerst in Nederland wordt afgezet, en op nieuw papier en karton verwerkt in kant en klare geïmporteerde producten van papier en karton.

De afvalbeheersbijdrage bedraagt in beide kwartalen 3,00 euro per 1.000 kg papier/karton. Let op: de heffing geldt alleen voor op papier en karton dat niet wordt toegepast voor verpakkingen.

De heffing vindt plaats in het vierde kwartaal van 2015 en in het eerste kwartaal van 2016. Dit onder de voorwaarde dat de ‘Algemeen verbindendverklaring’ tijdig wordt gepubliceerd door het ministerie van I&M.

Systeemheffing
De systeemheffing dient ter dekking van de instandhoudingskosten van de Stichting van Papier Recycling Nederland (PRN) en de Stichting Verwijderingsfonds (SVF). Denk bij ‘systeemkosten’ aan de personeels-, kantoor-, onderzoekskosten en huur van het pand.

Ketendeficit
De systeemheffing heeft niets te maken met de heffing ter dekking van het ketendeficit die geheven wordt indien de oud-papierprijs onder een bepaald bedrag daalt. De ketendeficit-heffing dient om de inzameling van oudpapier en de herverwerking daarvan in stand te houden.

Producentenverantwoordelijkheid
Met het Papiervezelconvenant V geeft de papierketen invulling aan haar producentenverantwoordelijkheid en geeft daarmee tevens blijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De bedrijven die moeten betalen, zullen  – zoals gebruikelijk – aangeschreven worden door de Stichting Verwijderingsfonds (SVF). Op verpakkingsmaterialen wordt een afvalbeheersbijdrage Verpakkingen opgelegd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Meer informatie?
Bel of mail met met Maarten Reuderink, tel.: 020 543 56 78, of met de PRN/SVF-helpdesk, tel.: 020 654 09 80, bereikbaar op werkdagen van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Mailen naar de helpdesk kan ook .