Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bericht van de voorzitter – 24 maart 2020

Beste leden,

Allereerst wil ik jullie namens ons bestuur en medewerkers van het KVGO alle sterkte wensen de komende periode. Zowel privé als zakelijk. Want er komt van alles op ons af.

Het zal een tijd worden waarin geduld en motivatie zwaar op de proef gesteld gaan worden. En voor jullie als grafisch ondernemers zullen alle zeilen moeten worden bijgezet om het bedrijf gaande te houden. Ook thuis zal het niet altijd gezellig kunnen zijn. Heel veel kracht, wijsheid en sterkte toegewenst. Het KVGO zal jullie waar mogelijk blijven voorzien van alle relevante informatie en advies om door deze moeilijke tijd heen te komen.

KVGO Live!
De bijeenkomst in mei kan vanwege de coronacrisis helaas geen doorgang vinden. Het KVGO wilde deze keer jou, de grafimedia ondernemer, centraal stellen. Met als wens dat als je na de bijeenkomst naar huis rijdt, je eigen beslissing beter kan nemen of juist gaat nemen.
We gaan in op persoonlijke zaken als financiën, gezin, voorbeelden van succesvolle grafische ondernemingen en wat wil je met je toekomst. Dit alles op muzikale wijze aan elkaar verbonden. We hopen zó dat we het KVGO live nog dit jaar alsnog door kunnen laten gaan.

Voor wat betreft de afspraken voor de bijeenkomsten wachten we de ontwikkelingen af.
We zoeken uit of een virtuele bijeenkomst zowel voor de ledenraad alsook voor de ALV mogelijk is. Het KVGO Live! wordt in ieder geval uitgesteld tot na de zomer. Statutair moet er gewoon overleg plaatsvinden.
Mochten jullie vragen of nog ideeën hebben laat het dan weten.
Er lopen immers ook zaken door, al lijkt het erop dat de wereld stil staat.

De afgelopen weken zijn besteed om de organisatie, na het vertrek van Miguel Delcour weer op orde te krijgen, zodat iedereen weer goed zijn en haar werk kan doen. Het hele gebeuren heeft grote impact gehad en het heeft tijd nodig om weer aan een nieuwe situatie te wennen. Bram ter Beek neemt de zaken voor het kantoor waar en is aangesteld als interim-directeur. Hij heeft dat tijdens de ziekte van Fons Bakkes vijf jaar geleden eerder gedaan en voert de taken uit die zijn afgesproken. De komende drie maanden wordt verder gekeken naar de invulling van deze taak. Het werk is zo verdeeld dat dit met het bestaande team voorlopig kan worden gedaan. Maar betekent wel dat ontwikkelingen ten aanzien van de plannen van het KVGO vertraging kunnen oplopen, maar zeker niet stil staan.

Wij heten de leden van ZSO hartelijk welkom en pakken de taken van CMBO op. Arjen Molendijk is vanuit zijn vorige positie als secretaris ZSO/CMBO aangewezen om dit proces mede tot een succes te maken.

Na de laatste KVGO Live! zijn wij doorgegaan met de adviezen van de Ledenraad en het versterken van het KVGO door samengaan met brancheorganisaties, mogelijkheden onderzoeken voor het invoeren van betaalde diensten om zo de exploitatie voor de komende twee jaar op orde te houden.

Er heeft inmiddels een tweede ‘Afkortingenoverleg’ plaatsgehad. Dat is een groep (15 personen) mensen die allen een vereniging en of branche vertegenwoordigen. Het KVGO heeft dit initiatief genomen en er zijn eigenlijk twee dingen uitgekomen.
Een deel van de groep wil actief met arbeidsmarktcommunicatie aan de slag zodat er op middellange termijn voldoende (omgeschoolde) en jonge arbeidskrachten kunnen gaan instromen in onze branche. Ook is de wens en het verzoek middels marketing iets te doen aan het imago van onze branche. Die is bij velen te onzeker en negatief, terwijl het een High Tech branche is en vakmatig voldoende uitdagingen biedt. Dat wordt te weinig gecommuniceerd. Ook werd er gevraagd naar het meer uitleggen dat drukwerk geen bomen opvreet, maar juist een circulair product is wat vele malen gerecycled kan worden. Dat was ook een wens vanuit de ledenraad.
Het andere deel van de groep wil veel meer concreet de afspraken in om samen te gaan.

Het Dienstencentrum en het GOC en derden
We zijn in overleg gegaan met het Dienstencentrum. Hoe kunnen we in de nabije toekomst samen werken aan een model van dienstverlening waarbij ook het KVGO voor een deel haar (nieuwe?) diensten kan gaan aanbieden tegen betaling op een manier dat het in het voordeel is van beide partijen. Dit vraagt natuurlijk ook iets van de medewerkers van het KVGO en ook zij buigen zich hierover. Ook zal met het GOC gesproken gaan worden over de gezamenlijke toekomst.

De afspraken die liggen voor de korte termijn is goed inzicht houden in de financiën en te komen tot een aantal strategische plannen voor de toekomst van het KVGO. Deze laatste zullen voor de zomer worden uitgewerkt door de medewerkers van het KVGO.

Met VNO-NCW en Intergraf alsmede collega brancheverenigingen wordt nauw contact onderhouden om te komen tot oplossingen die verlichting gaan geven de komende maanden. Informatie die van belang is voor onze branche sturen wij direct door naar onze leden.

Corona
Het KVGO wordt veelvuldig benaderd door leden met vragen over de gevolgen van het Coronavirus. Naast vragen over hoe om te gaan met de door de overheid afgegeven richtlijnen en maatregelen, geven veel leden aan dat zij last hebben van aanzienlijke omzetverliezen. Nogal wat klanten binnen verschillende sectoren trekken hun opdrachten bij onze leden terug. Dit betreft o.a. luchtvaartmaatschappijen, cateraars, horecabedrijven, retailers, bedrijven en organisaties binnen de cultuursector en het onderwijs, enz. Met de aanwezige informatie en hulp hebben we veel ondernemers verder kunnen helpen. Sinds begin van deze maand tot vandaag is het aantal vragen meer dan verdubbeld in vergelijking met de gehele maand maart vorig jaar.
Aansluiting houden met onze achterban is belangrijk en ik hoop met deze informatie daar enige invulling aan gegeven te hebben.
Nogmaals vanuit het KVGO alle sterkte de komende periode. Bel ons en kom met je vragen.

Hartelijke groet en blijf gezond,

Dick Naafs
Voorzitter KVGO