Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bericht van de voorzitter – 31 maart 2020

Beste leden,

De afgelopen week zijn er weer veel vragen binnen gekomen bij het KVGO.

Veel vragen kunnen we beantwoorden of we kunnen ze doorverwijzen naar informatiesites.
Via de buitendienst komen er vragen binnen over ‘hoe houd ik mijn liquiditeit op orde’.

Wij hebben vorige week een brief gestuurd aan VNO-NCW met het verzoek de betalingstermijnen van klanten naar de leveranciers juist nu niet te verruimen maar te verkorten en het liefst naar een termijn van 30 dagen. Ook hebben we een verzoek gedaan onze bedrijfstak op te laten nemen in de lijst vitale ondernemingen. Dat betekent dat wij bij een totale lockdown wel open mogen blijven en door kunnen draaien.
Ook hebben we gevraagd verruiming van de TOGS-regeling voorin ieder geval de ondernemingen met minder dan 10 fte’s.

Wat betreft de betalingstermijnen is onze oproep ruim aan bod geweest en heeft Hans de Boer dit als een van de belangrijke wensen genoemd. Ook in de pers (FD) wordt hier veel aandacht aan besteed. Hoe eerder je geld binnen is hoe makkelijker het voor iedereen is om wat sneller je geld te hebben. En zo het geld laten rollen, in plaats van vasthouden.
Dit mag je ook echt van je klant verwachten. Hoe moeilijk we het allen ook hebben. In ieder geval zijn termijnen van 90 dagen niet meer acceptabel.

Wij komen als grafische bedrijven (nog) niet op de lijst van vitale bedrijven. Men kiest ervoor alleen die bedrijven als vitaal te classificeren die bij niet functioneren de gezondheidszorg en economie direct in gevaar brengen. We moeten nog beter uit gaan leggen dat als er geen verpakkingen, bijsluiters, informatie drukwerk en couranten meer worden gedrukt, de maatschappij daar grote hinder van gaat krijgen.
Mocht jij nog voorbeelden hebben uit jouw eigen bedrijf die bij kunnen dragen om onze lobby naar den Haag kracht bij te zetten, laat het weten!

Er is veel kritiek op de toegang tot de TOGS regeling en inmiddels zijn de criteria verruimt naar winkeliers in de non food. Wij blijven aandringen op een regeling voor in ieder geval kleinere grafische ondernemingen. Want wij horen daar ook gevallen van zeer grote terugval in omzet.
Is dit jou ook overkomen en waardoor, laat het ons weten via de mail. Onderbouwing is essentieel om in aanmerking te komen. Het VNO-NCW is in overleg om toegang tot deze regeling te verbreden. Daar moeten wij ook bij.

Vanuit VNO-NCW wordt er alles aan gedaan om met het bedrijfsleven en de zorg de IC- en beademingscapaciteit op peil te krijgen en te houden zodat de druk op de maatschappij zo snel als het kan weer stap voor stap af kan nemen en we het openbare leven weer op gang kunnen krijgen. Iedereen houdt zijn/haar hart vast als dit allemaal te lang gaat duren.
Graag ontvangen wij ook voorbeelden van drukkers die oplossingen hebben om de komende tijd door te komen. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan, elk voorbeeld kan voor een ander dé oplossing zijn. Schroom niet om het met ons en daarmee de collega’s te delen. We kunnen de oplossingen delen onder het kopje Covid-19 op onze nieuwe site.

Voor veel grafische ondernemers zal het een moeilijk keus zijn om of gebruik te gaan maken van de loonvergoeding of afscheid te nemen van medewerkers. Beide gaat niet en er moeten keuzes worden gemaakt. Namens het KVGO weer heel veel sterkte deze week en hopelijk komen er ook weer wat onverwachte orders binnen of vallen er andere dingen mee.

Ga vooral aan de slag met de regelingen en maak er iemand voor vrij om alles uit te zoeken wat mogelijk is. Raadpleeg onze site KVGO.nl , mail en/of bel met onze medewerkers. Blijf bezig zodat je niet te veel tijd hebt om aan doemscenario’s te denken. En probeer gezond te blijven. Volgende week hopen we voorbeelden van elkaar te kunnen delen.

Tot slot, vandaag komt de overheid met de voor ondernemers zo belangrijke NOW-regeling. Hou je informatiekanalen goed in de gaten en wij proberen de actuele info zo snel als mogelijk op de site te zetten.

Hartelijke groet en blijf gezond,
Dick Naafs
Voorzitter KVGO

Neem met vragen over personeel contact op met
Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl.
Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via info@kvgo.nl of 020-54 35 678