Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

NOW update: Persconferentie minister Koolmees

Samen met de heer Paling van het UWV heeft minister Koolmees tijdens een persconferentie meer informatie gegeven over de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW). De belangrijkste punten worden hieronder vermeld.

Aanvragen vanaf 6 april
Er wordt naar gestreefd om de regeling op 6 april open te stellen. De komende week wordt gebruikt om het systeem te testen, zodat de website het aantal aanvragen aan kan. De NOW moet worden aangevraagd bij het UWV.

De uitbetaling van het voorschot (80% van het aangevraagde) zal plaatsvinden 2 tot 4 weken na de aanvraag. De minister heeft verzocht om pas een aanvraag in te dienen als dit noodzakelijk is. Met het oog op overbelasting van het systeem worden bedrijven die de tegemoetkoming niet direct nodig hebben om te overleven, gevraagd de aanvraag op een later moment te doen. De regeling geldt met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020.

Omzetverlies
Een van de voorwaarden om gebruik te mogen maken van deze noodmaatregel is het hebben van een omzetverlies van minstens 20%. Dit omzetverlies wordt berekend ten opzichte van een kwart van de omzet van 2019. Omdat de coronacrisis zich vertraagd kan vertalen in de omzetdaling mag ook gekozen worden voor een start in april of mei, waarbij een doorloop is naar bijvoorbeeld juni of juli.

Dit omzetverlies wordt berekend op het niveau van het totale concern.

Loonsom
De tegemoetkoming wordt gemaximeerd op tweemaal het SV-loon, namelijk € 9.538,68 bruto per maand.
Op de regeling komt een toeslag van 30%. Deze toeslag is bedoeld voor de opbouw van het vakantiegeld, de pensioenpremie en de werkgeverspremies.

Na afloop van de regeling
Op basis van een accountantsverklaring worden de voorschotten na afloop van de regeling definitief afgerekend. Als de omzetverliezen achteraf groter bleken dan bij de aanvraag werd ingeschat, volgt een nabetaling. Een nabetaling volgt als de omzetverliezen achteraf kleiner zijn gebleken.

Gedurende de regeling is het niet toegestaan om werknemers op grond van bedrijfseconomische omstandigheden te ontslaan. Doen werkgevers dit toch, dan volgt een boete en eventueel terugvordering van de NOW.

Vragen?
Wij kunnen ons voorstellen dat werkgevers in deze bijzondere tijden met veel vragen zitten. Neem dan contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail (a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl). Ook het KVGO werkt veel vanuit huis, maar wij blijven bereikbaar voor al uw vragen omtrent werkgeverschap.