Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Aanvragen NOW vanaf 6 april!

Het UWV heeft zojuist bekend gemaakt dat de loketten voor de aanvraag van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) open gaan vanaf maandag 6 april om 9.00 uur.

Een aanvraag voor de NOW wordt digitaal gedaan bij het UWV. Het UWV verwacht veel aanvragen. Werkgevers die de subsidie niet zeer dringend nodig hebben wordt dan ook gevraagd niet direct op 6 april een aanvraag te doen, maar hier een aantal dagen mee te wachten. Omdat de NOW met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 kan worden aangevraagd lopen werkgevers geen geld mis door de aanvraag later in te dienen.

Aanvragen voor de NOW kunnen worden gedaan tot en met 31 mei 2020.

Lees meer:  https://personeelswijzer.kvgo.nl/corona/now/