Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bericht van de voorzitter – 7 april 2020

Beste leden,

We zijn weer een week verder en ondanks alle aangeboden hulp lijken de economische gevolgen voor velen niet te overzien en soms nu al dramatische vormen aan te nemen.

Het KVGO heeft met de voorbeelden die jullie ons afgelopen week stuurden, een brandbrief geschreven aan het VNO-NCW. Hierin halen wij nogmaals de drie voornoemde wensen aan om op de lijst van vitale organisaties te komen; een branche brede tegemoetkoming voor in ieder geval de ondernemingen met minder dan 10 FTE’s en verbreding op kredietgebied ook met betrekking op de leaseovereenkomsten. Tegen de eisen/wensen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden hebben we ook een voorstel gedaan om een tegemoetkoming in de transitievergoeding te krijgen als ondernemers met een afgeslankt personeelsbestand zicht hebben op een rendabele toekomst.

Veel leden hebben gereageerd en kwamen met goede voorbeelden, die hebben wij in de brandbrief naar het VNO-NCW meegenomen. Het is afwachten wat we bereiken bij hun dagelijks onderhoud met de verantwoordelijke ministers. Wij blijven hameren op het feit dat ook onze bedrijfstak enorm getroffen is door deze crisis. Sommige ondernemers komen met specifieke wensen als voorbeeld. We hebben daar veel begrip voor maar voor nu, voor de aangeboden uniforme regeling heeft het weinig kans van slagen en daarom hebben we die niet meegenomen.

Er zijn ondernemers die wenskaarten verspreid hebben in hun woonplaats en daarmee hebben zij bij zeer veel zorginstellingen en inwoners zeer veel goodwill gecreëerd. Zij hopen dat na de coronacrisis dit zal leiden tot nieuwe relaties.

Ook zijn veel ondernemers met hun klanten in gesprek gegaan of sturen zij hen een mailing met daarin het idee om samen met de klant een campagne naar hún relaties voor te bereiden als de verruiming van de maatregelen een feit is. Dan ligt alles klaar en kan men direct acteren.

In dit geval blijft er dan voorbereidend werk over. Veel klanten hebben daar begrip voor en werken mee. Blijf je relaties voorzien van informatie over je bedrijf, maar ook hoe je het allemaal zelf beleeft en wat je onderneemt. Het schept een nog hechtere band en jouw klanten vertellen ook hun verhaal.

Veel ondernemers hebben reeds maatregelen genomen en maken gebruik van de aangeboden regelingen. En als je gezond tot redelijk gezond draaide en geen halvering of meer omzet verliest, kan je er nog best een eind mee komen. Maar velen staat het water nu al aan de lippen. Echt zorgelijk.

De vraag is natuurlijk hoe lang dit alles gaat duren?
De afgelopen weken stonden bij velen in het teken van angst als je ziet wat er in Italië gebeurt. Toch komen er nu ook steeds meer geluiden om de economie weer op gang te krijgen door versoepeling van de maatregelen.
“Wel afstand blijven houden en bij enige verschijnselen van verkoudheid, thuisblijven, maar wel weer naar het werk gaan. Samen met elkaar komt er meer uit. Nu vakantie nemen en ook voor de scholen maar weer aan de bak in de maanden juni en juli als alles weer op gang moet gaan komen”, zo stelde een ondernemer voor.
Velen zien nu al in wat de enorme schade is die deze maatregelen hebben voor bedrijven maar ook voor persoonlijk leven.

Wij hopen met het VNO-NCW dat ons land met de verruiming van de zorgcapaciteit in staat is de zorg op peil te houden en met name de regulering van de aanhoudende stroom coronapatiënten. Dat neemt de maatschappelijke druk weg en kunnen we langzaam tot een verruiming van de maatregelen komen tav scholen, horeca en de economie weer op gang krijgen. Het blijft kijken in een glazen bol.

Onze mensen werken keihard om alle vragen snel en goed te beantwoorden. En moeten daarbij de dagelijkse wijzigingen van regels en mogelijkheden scherp in de gaten houden.
Maar iedereen voelt waar we het nu voor doen; we zoeken uit wat de leden zouden moeten weten en we zorgen dat ze de meest relevante en up-to-date-informatie zo snel mogelijk toegestuurd krijgen. En dat geeft ook kracht. Die kracht die wij jullie ook toewensen om door deze heel moeilijke periode heen te komen.

Blijf gezond,

Dick Naafs
Voorzitter KVGO

Neem met vragen over personeel contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl.
Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via info@kvgo.nl of 020-54 35 678