Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Uitstel energiebelasting en ODE voor grootverbruikers

De heffing van energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) voor bedrijven wordt vanwege de coronacrisis tijdelijk uitgesteld. Voor leveringen van aardgas en elektriciteit in de maanden april, mei en juni 2020 wordt de energiebelasting en ODE, alsmede de btw hierover, op een later moment verschuldigd dan normaal.

Grootverbruikers
Het gaat om energielevering aan grootverbruikers waarvoor de energieleverancier maandelijks het werkelijk afgenomen verbruik factureert. Uitgangspunt hierbij is dat de energieleverancier voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen energiebelasting en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengt bij de betreffende ondernemers. Op deze manier wordt aan deze groep bedrijven uitstel van betaling van de energiebelasting en ODE geboden. In oktober 2020 wordt energiebelasting en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog door de energiebedrijven in rekening gebracht.

Kleinverbruikers
Dit uitstel geldt helaas niet voor kleinverbruikers die maandelijks een voorschotnota ontvangen zoals gebruikelijk is bij huishoudens en kleinere bedrijven. Mochten dergelijke bedrijven als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen komen dan zijn de energieleveranciers (zoals altijd al gebruikelijk was) bereid om in gesprek met hen gaan om individuele afspraken te maken. Energieleveranciers hebben verschillende hulpmiddelen beschikbaar voor klanten met betalingsproblemen. Zo kunnen ze waar mogelijk een betalingsregeling aanbieden of tijdelijk het voorschotbedrag verlagen. Neem altijd direct contact op met uw energieleverancier zodra u betalingsproblemen verwacht!

Afspraken met energieleveranciers
De energieleveranciers zullen deze regeling naar verwachting vanaf de tweede week van april kunnen uitvoeren. Iedere leverancier is vrij om de regeling uit te voeren op een manier die het beste bij hun administratie past. Verwacht wordt dat de meeste leveranciers een digitaal verzoek via hun website of portal laten lopen. De regeling wordt niet automatisch op iedere afnemer toegepast omdat niet alle bedrijven gebruik willen maken van het uitstel.

Deelnemers Stichting Energie Inkoop KVGO
Grootverbruik deelnemers gas van de Stichting Energie Inkoop (SEI) hebben inmiddels van gasleverancier TOTAL informatie ontvangen over deze regeling. Onze stroomleverancier ENGIE is nog druk bezig met het aanpassen van hun systemen en zal de SEI deelnemers hier spoedig over informeren. De stroomfacturen bij ENGIE worden doorgaans rond de 20-ste van de maand verzonden. Ruim hiervóór zal de regeling bij ENGIE bekend zijn. Wij houden natuurlijk ‘vinger aan de pols’ over de uitvoerbaarheid van de regeling.

Neem bij vragen over dit onderwerp contact op met uw eigen energiemaatschappij of met Taco Mansens van de Stichting Energie Inkoop van het KVGO (tel. 020 – 5 435 558 of per mail t.mansens@kvgo.nl). Het is overigens wel raadzaam om eerst de specifieke informatie van uw eigen energiemaatschappij af te wachten.