Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO stuurt brandbrief aan de commissie EZK van de Tweede Kamer

Veel van onze leden vragen ons, terecht en logisch, er voor te zorgen, dat de door de overheid genomen maatregelen meer worden toegesneden op de situatie binnen onze bedrijfstak. De in dit kader meest genoemde maatregel is de TOGS-regeling (ook wel de 4.000 euro regeling genoemd).

Het steekt onze leden (en ook ons), dat grafische bedrijven nog steeds niet zijn vermeld op de lijst van de sectoren, die voor die regeling in aanmerking komen. In de afgelopen weken hebben we alles geprobeerd, met name via VNO/NCW, om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Enerzijds door de staatssecretaris er toe te bewegen de gebruikte structuur van SBI-codes los te laten. Wij vinden die structuur te willekeurig. Anderzijds, als het eerste niet mogelijk zou blijken te zijn, de door onze leden gebruikte SBI-codes op die lijst te laten vermelden.

Helaas heeft de staatssecretaris toch besloten de SBI-structuur te handhaven en de lijst (voorlopig) ook niet meer verder aan te vullen.

Om die reden hebben we besloten [Download niet gevonden] te schrijven aan de leden van de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken en Klimaat om zo in de vergadering van komende week over de crisis alsnog aandacht te krijgen voor de noodzaak om ook onze bedrijven alsnog in aanmerking te laten komen voor deze TOGS regeling.

Bijlage: [Download niet gevonden]