Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Het KVGO-bureau in coronatijd, enkele beschouwingen en achtergronden

Uiteraard vraagt de coronacrisis veel tijd en energie. Onze medewerkers doen er alles aan om alle vragen en opmerkingen, die telefonisch of via email, op ons af komen, snel en adequaat te behandelen. In principe werken onze mensen vanuit huis, met een minimale en veilige bezetting op kantoor. Met behulp van o.a. Microsoft Teams kunnen we onderling, maar ook met anderen, nog steeds “vergaderen”. Ook het bestuur heeft daarmee inmiddels ervaring opgedaan.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de sectoren (dus ook de onze) gevraagd protocollen op te stellen om bedrijven te helpen toe te werken naar de nieuwe werkelijkheid: de 1,5 meter samenleving. Deze protocollen worden onder regie van VNO-NCW opgesteld volgens een vastgesteld kader van een interdepartementale werkgroep. Ook werknemersorganisaties worden bij het ontwikkelen van deze protocollen betrokken. Wij zullen bij het opstellen van ons protocol zeker ook de ervaringen van onze leden betrekken, immers, veel leden hebben op dat gebied al maatregelen genomen. Zodra een protocol is opgesteld moet die ter goedkeuring worden voorgelegd aan het ministerie.

De STER biedt brancheorganisaties gratis reclamezendtijd aan in reclameblokken bij de publieke omroepen. Ook het KVGO zal van dit aanbod gebruik maken. We hebben een korte TV-reclame in voorbereiding, die vanaf eind volgende week aan de STER wordt aangeboden. We krijgen een ruimte van 30 seconden en uiteraard kunnen we daar niet al te veel in kwijt. Toch denken we een pakkende boodschap te kunnen brengen.

De coronacrisis laat ook vreemde tegenstellingen zien, die we niet zo goed begrijpen. Minister Slob stelt een subsidie beschikbaar voor de in moeilijkheden gekomen nieuwsbladen. Die moeilijkheden ontstaan omdat adverteerders, nodig voor een gezonde exploitatie, zich terugtrekken. Die subsidie is een goede zaak, ook voor een aantal van onze leden. Maar tegelijkertijd gaat de gemeente Utrecht tegen hoge kosten (lees: gemeenschapsgeld) in cassatie bij de Hoge Raad om diezelfde nieuwsbladen onder het regime van het door Utrecht gewenste opt-in systeem (ja-sticker) te brengen om zo deze nieuwsbladen te weren. Snapt u het nog?

Datzelfde geldt voor de folders. Juist nu hebben winkeliers en restaurants, die het allemaal zo moeilijk hebben, behoefte aan huis-aan-huis reclame. Restaurants willen nieuwe diensten aanbieden en promoten. Een folder is effectief daarvoor, maar in bijvoorbeeld Amsterdam mag die folder maar zeer beperkt worden verspreid.

Andere gemeenten gaan ook nu, onbegrijpelijk, gewoon door met het invoeren van de ja-sticker, daarmee de in moeilijkheden verkerende sectoren, dus ook de onze, nog een extra klap te bezorgen. Daarom gaan we als KVGO met onze partners stug door met de strijd tegen de ja-sticker. Tegen alle betrokken gemeenten. En soms winnen we zo’n gevecht: de gemeente Rotterdam heeft een door ons ingediend kort geding verloren, waarbij de rechter volledig op onze eisen inging: een overgangstermijn van 20 maanden vanaf het besluit door de gemeenteraad over het wijzigen van de Afvalstoffen Verordening. De rechter hield daarbij rekening met de te verwachten looptijd van de door ons aangespannen cassatieprocedure bij de Hoge Raad.

Naast de zaken rond de coronacrisis lopen alle andere dossiers goed mogelijk door. Arbo, sociale zekerheid, energie enz. blijven onze aandacht vragen.

Zo is op 3 april door de SEI een nieuw contract voor de levering van gas voor de jaren 2021, 2022 en 2023 afgesloten. Net als eerder bij elektriciteit betreft dit een click-contract. De prijzen daarvoor zijn nog niet definitief vastgezet, maar worden later via een click bepaald. De prijzen voor energie zijn sterk gedaald en we voorzien nog een verdere daling, we wachten op een goed moment.

Hetzelfde geldt voor de prijzen van elektriciteit voor 2021 en 2022. Ook die zijn gekelderd en we wachten op een goed moment om die ook vast te zetten.

Tot slot, we zijn momenteel druk met het opstellen van de jaarrekening over 2019. Deze jaarrekening zal moeten worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. Een fysieke vergadering is nu niet mogelijk en dat zal voorlopig ook zo blijven. Daarom onderzoeken we andere mogelijkheden, zoals digitaal, via internet en videobijeenkomsten, om toch aan onze verplichtingen te voldoen. Wel is daar een noodwet van het kabinet voor nodig. Die schijnt onderweg te zijn.

We houden u op de hoogte!
Bram ter Beek
directeur

Neem met vragen over personeel contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl.
Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via info@kvgo.nl of 020-54 35 678.