Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Zes nieuwe belastingmaatregelen voor ondernemers en zzp’ers

Het kabinet heeft zes nieuwe maatregelen bekend gemaakt die voor ondernemers (inclusief zzp’ers) een belangrijke steun in de rug moeten betekenen in de coronacrisis. Zo wordt de werkkostenregeling versoepeld, de DGA-taks uitgesteld en wordt het urencriterium voor zzp’ers tenminste tot eind mei beschouwd als voldaan.

Per direct meer budget om iets extra’s te doen voor werknemers

Met de werkkostenregeling kan de werkgever belastingvrij een waardering aan werknemers geven, zoals een relatiegeschenk of het organiseren van een bedrijfsuitje. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7 naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van de loonsom per werkgever. Dit levert 200 miljoen euro extra ruimte op voor ondernemers. Bovendien geeft deze maatregel een extra boost aan zwaar getroffen sectoren zoals de horeca- en evenementenbranche om in de toekomst snel weer op gang te komen.

Bij omzetdaling tijdelijk lager gebruikelijk loon

Ieder jaar moet een DGA minimaal 46.000 euro uitkeren aan zichzelf, dit heet het gebruikelijk loon. Door de coronacrisis willen veel van deze ondernemers dit geld liever in de BV of NV houden, zodat het bedrijf over meer liquiditeit kan beschikken. Het kabinet neemt de volgende maatregel: bij omzetverlies door de coronacrisis wordt mogelijk gemaakt dat ondernemers tijdelijk van een lager loon uit mogen gaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. Dit is een grote opluchting voor DGA’s.

DGA-taks uitgesteld

Al enige jaren zweeft het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ boven de hoofden van ondernemers. Deze ‘DGA-taks’ legt een zware belasting op leningen van DGA’s uit hun eigen BV of NV. Dit wetsvoorstel is, tot opluchting van het KVGO, vandaag uitgesteld tot 1 januari 2023. Een goed signaal van het kabinet omdat de wet op verschillende vlakken DGA’s oneerlijk typeert. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt tussen DGA’s die rechtmatig lenen en degenen die misbruik maken van de situatie. Het is goed dat ondernemers niet bestraft worden met een DGA-taks in deze economisch lastige tijd.

Versoepeling urencriterium zzp’ers

Goed nieuws voor zzp’ers met betrekking tot het urencriterium dat recht geeft op de zelfstandigenaftrek. De aanbeveling van Vijlbrief is dat de belastingdienst er voor de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 standaard vanuit gaat dat zzp’ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed, ook wanneer ze die uren niet daadwerkelijk hebben kunnen maken. De vrees is wel dat zzp’ers tot ver na 31 mei weinig tot geen opdrachten kunnen uitvoeren en hoopt dan ook dat de aangekondigde versoepeling van het urencriterium opgerekt kan worden wanneer blijkt dat de vraag naar klussen langer uitblijft.

Verliezen van 2020 wegstrepen tegen winst van 2019

Ondernemers maken momenteel forse verliezen. Dit kan tot gevolg hebben dat de aangifte van de vennootschapsbelasting over 2020 een flinke financiële klap na geeft. Het jaar 2019 was echter voor veel ondernemers een zeer winstgevend jaar. Het ministerie van Financiën heeft besloten dat het verlies van 2020 al mag worden meegenomen in de aangifte van de vennootschapsbelasting van 2019. Zo wordt mogelijk verlies opgevangen door de positieve vorige jaargang.

Versoepeling hypotheekaflossing

De banken hebben eerder aangekondigd om klanten tegemoet te komen door de aflossing van hun lening en de daarbij behorende rente tijdelijk te pauzeren. Voor een dergelijke pauze bestaan wel fiscale regels vanuit de overheid. Zo is er een beperkte termijn voor een pauzering. Staatssecretaris Vijlbrief laat deze termijn nu verder los. Hypotheekhouders kunnen de aflossing verder uitsmeren en daarnaast is het mogelijk de aflossing van deze achterstand te splitsen, waardoor de termijn nogmaals wordt opgerekt. Een positieve maatregel voor ondernemers, aangezien zij de aflossing van hun hypotheek nu verder kunnen uitstellen en daarmee liquiditeit behouden voor hun onderneming.

Vragen?

Mocht je meer willen weten over deze regelingen, kijk dan op de site van de belastingdienst: klik hier of neem contact op met je fiscalist en/of accountant.