Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bericht van de voorzitter – 29 april 2020

Beste leden,

Onze Koning Willem Alexander zei het heel treffend. Een Koningsdag als deze moet eenmalig zijn en hoeft wat hem betreft niet meer zo te gebeuren. Datzelfde geldt voor velen van ons. Deze periode van stilte in de drukkerijen kunnen we missen als kiespijn. Ondanks alle hulpmaatregelen blijft het een periode van onzekerheid met maar één vraag;
“Hoe lang gaat dit duren?” De afgelopen week was het voor veel leden moeilijk te verkroppen dat sectoren zoals de landbouw en bloemensector ruime compensaties aangeboden kregen en de grafische sector nog steeds achter het net blijft vissen.
Ook nu geheel helder is dat de 4000 euro regeling niet gaat gelden voor onze branche.
Ondanks bellen, brieven sturen, overleg, uitleg hoe we geraakt zijn, inschakelen commissie economie Tweede Kamer, weer overleg, weer bellen. Het antwoord is en blijft; “Nee”.

Ik heb een van de woedende leden opgebeld en overlegd wat we kunnen doen. Je ziet dat een gesprek niet direct iets oplost maar wel goed is voor begrip en er komen altijd nieuwe ideeën uit. Maar ook deze drukker begrijpt dat demonstreren op het Malieveld geen optie is en een week met z’n allen geen drukwerk leveren al helemaal niet. Ideeën zijn welkom!
We zien nu meer dan ooit hoe belangrijk het is dat de grafische branche in deze crisis als één front optreedt. Het sterkt ons om de samenwerking en het samengaan met branchegerelateerde zusterorganisaties verder uit te werken. Hoe groter je bent hoe meer gewicht in de schaal, dat is wekelijks te merken.

Omdat veel bedrijven net zoals in onze branche indirect zwaar worden geraakt door de sluiting van sectoren, komt er in de tweede week van mei een voorstel voor een nieuw noodpakket met maatregelen. VNO-NCW ziet dat er een verlenging van de intelligente lockdown in aankomst is en er nog voldoende geld op de plank ligt om tot dit tweede noodpakket te gaan komen. Dat betekent voor het KVGO weer in de touwen en kijken of onze leden, die als gevolg van het sluiten van verenigingen en sectoren zware omzetverliezen leiden, nú wel in aanmerking komen voor compensatie in welke vorm ook.

Met het STER-filmpje (uitzending 1-14 mei ) vragen we aandacht bij de klanten en samenleving voor onze branche. Wij waren met dit aanbod van zenderruimte gebonden aan regels. Niet commercieel en met voorbeelden van corona(drukwerk). Natuurlijk zijn er creatieve drukkers die wellicht nog betere filmpjes kunnen maken. Stuur ze ons toe en we delen ze met onze leden! Hoe meer aandacht we kunnen genereren hoe beter!

Veel ondernemers zie je in deze crisis keuzes maken. Hoe verder. Of wil en kan ik nog verder? Het is zo jammer dat ons KVGO Live, welke gepland stond op 26 mei, in fysieke vorm, geen doorgang kan vinden. We onderzoeken of wij de ALV online wel op die datum door kunnen laten gaan. Daarover volgt bericht. Het thema van deze dag ging juist over het maken van beslissingen. Het KVGO had je meegenomen in een andere wereld dan die van accountant met de cijfers. Het ging die dag om jou als ondernemer en wat kan je in 2020 voor besluit nemen om gezond en wel ‘ oud ‘ te kunnen worden. We gaan het in november, als het weer mag, alsnog organiseren.

Ik ben benieuwd waar de Minister-President volgende keer mee gaat komen. Hij vraagt of we het allemaal vol willen houden. Ja, maar wel met hulp. Ik zie nog meer uit naar het noodpakket 2.0.

Tot die tijd, hou vol en blijf gezond,

Dick Naafs
Voorzitter KVGO

Neem met vragen over personeel contact op met
Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de e-mail a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl.
Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via info@kvgo.nl of 020-54 35 678