Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

KVGO stuurt opnieuw brandbrief

Aanstaande maandag vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over een nieuw pakket noodmaatregelen voor bedrijven. In de aanloop naar dat debat is door VNO/NCW en MKB al veel lobbywerk verricht. In die lobby is ook, op nadrukkelijk verzoek vanuit het KVGO, onze sector meegenomen.

De voorzitter van MKB-Nederland, Dhr. J. Vonhof, heeft op 12 mei j.l. een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie Economische zaken en Klimaat, met een afschrift naar Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer, met het verzoek de TOGS (4.000 euro) regeling aan te passen. Dit verzoek is tweeledig (citaat):

“We verzoeken u er bij het kabinet op aan te dringen om de huidige TOGS-regeling verder uit te breiden naar sectoren die nu buiten de boot vallen, maar wel forse omzetdaling zien en vaste lasten moeten dragen.”

En

“We verzoeken u er bij het kabinet op aan te dringen om in “pakket 2″ tot nieuwe maatregelen te komen, waarbij nauwer wordt aangesloten op het werkelijke omzetverlies en de doorlopende lasten voor ondernemers, waarbij de knelpunten bij de TOGS voorkomen worden.”

In de brief van MKB-Nederland wordt de grafische industrie met naam genoemd als één van de hier bedoelde sectoren.

Om die reden, en mede gebaseerd op de resultaten van de onlangs door ons gehouden enquête, hebben wij gisteren opnieuw een brandbrief gestuurd. Dit keer niet alleen naar de hierboven genoemde vaste Kamercommissie, maar ook naar Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer én naar alle leden van de Tweede Kamer.

Een enkel kamerlid heeft inmiddels gereageerd op een positieve en begripvolle manier en heeft aangegeven onze brief te betrekken in het komende debat.

Wij hopen op een aan onze leden aangepast nieuw pakket maatregelen.

Voor de volledigheid vind je hier de eerste brandbrief en hier de tweede brandbrief.