Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Bericht van de voorzitter – 4 juni 2020

Beste leden,

Vorige week is een tweede pakket van steunmaatregelen afgekondigd en voor velen een welkome tweede ronde.
Even lucht om orde op zaken te stellen en langzaam weer opstarten. We zien en horen dat de bedrijvigheid gelukkig weer aan het toenemen is.

De situatie in onze branche blijft over de gehele linie zorgelijk. Jacco Vonhof, voorzitter MKB, heeft vorige week aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een plan om sectoren waar het structureel slecht blijft gaan, te ondersteunen met een eventuele tegemoetkoming in de transitievergoeding. Natuurlijk zullen daar ook weer prestaties tegenover moeten staan, maar het feit dat dit onderwerp in deze crisis op tafel ligt, zal voor veel ondernemers in onze branche een redding kunnen zijn. In ieder geval een hulp om goed te herstructureren.

Kom met ideeën – de uitslag
We hebben een mooi vak en maken prachtige producten. Aan de oproep van twee weken geleden om met ideeën te komen ter ondersteuning van ons werk is gevolg gegeven. Er zijn 11 reacties binnengekomen en deze zijn voorgelegd aan de ledenraad. Dit is de raad die de leden vertegenwoordigd en zij hebben afgelopen week hun stem uitgebracht.

Op de derde plaats met 13 procent van de stemmen is geëindigd Multicopy The Communication Company met een campagne over lokaal kopen, op de tweede plaats, met 34 procent van de stemmen, is geëindigd YourPress Media met een campagne over de diversiteit aan diensten van grafische bedrijven en gepresenteerd in een goed vormgegeven poster. Als winnaar met 47 % van de stemmen is geëindigd Verenigde Drukkerijen Aeroprint met een campagne  ‘Je “ doet “ beter van papier’, waarin de mogelijkheden van papier als drager en belang van onze branche tot uiting worden gebracht. Deze campagne wordt deze week verder uitgewerkt en in de loop van volgende week beschikbaar gesteld aan de leden.

Hiermee hopen we te voldoen aan de wens van veel leden om het imago van onze branche juist in deze tijd een positieve impuls te geven.

Dat de economie weer goed op gang mag gaan komen en ons land in staat is deze grote klap op te kunnen vangen, wens ik jullie namens het gehele team KVGO toe.

Dick Naafs
Voorzitter KVGO

Vragen?
Neem met vragen over personeel contact op met Aukje van het Nederend of Kirsten Linders via 020-54 35 678 of via de email a.van.het.nederend@kvgo.nl of k.linders@kvgo.nl.
Voor alle overige vragen kunt u ons bereiken via info@kvgo.nl of 020-54 35 678