Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Coronaprotocol voor de grafimedia gereed

Sociale partners in de Grafimediabranche hebben op 3 juni 2020 een coronaprotocol vastgesteld. Met deze handleiding kunnen grafimediabedrijven aan de slag om hun bedrijven en werkzaamheden naar de ‘1,5-metermaatschappij’ in te richten voor zover dat nog niet helemaal is gebeurd.

Het KVGO en de vakbonden stelden het protocol in gezamenlijkheid vast, daarbij ondersteund door de Werkgroep Arbeid en Gezondheid (WAGG). Hierbij is rekening gehouden met de diversiteit in de bedrijfstak.

Coronaprotocol Grafimedia

Het protocol is een handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Bedrijven kunnen – beredeneerd – hiervan afwijken indien de situatie daarom vraagt. Het protocol richt zich op grafimediabedrijven, al dan niet met winkel, en op de werkzaamheden in het bedrijf maar ook bij klanten.

Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om enerzijds de verspreiding van het virus tegen te gaan en anderzijds veilig door te kunnen werken. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het coronavirus zich niet verspreidt waarbij we er samen tegelijkertijd voor zorgen dat de werkzaamheden niet (volledig) stil hoeven te vallen. Sociale partners hopen dat iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit het protocol zal naleven en actief met elkaar het gesprek voert over de situaties waarin dat lastig is.

Risico-inventarisatie en Evaluatie

Naar aanleiding van het protocol wordt de Arbo-RIE Grafimedia aangevuld met elf nieuwe vragen. Dit is vermoedelijk al binnen twee weken gereed. Wij laten het uiteraard weten zodra de Arbo-RIE Grafimedia is aangepast.

Downloaden?

Het protocol en de elf nieuwe vragen waarmee de RIE wordt uitgebreid staan op de website www.arbografimedia.nl.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Maarten Reuderink van het Coronavraagpunt Grafimedia. Hij is te bereiken via 020 – 5435678 of info@KVGO.nl onder vermelding van ‘Corona’.