Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Ontwikkeling indirecte kosten in 2019 in lijn met prognose

Net als in voorgaande jaren heeft het KVGO de ontwikkeling van de indirecte kosten in 2019 laten berekenen. Uiteraard zal die voor ieder bedrijf verschillend zijn geweest, maar het algemene beeld laat een ontwikkeling zien die redelijk overeenkomt met de prognose van september 2018. De uitbraak van COVID-19 was bij de publicatie van het CEP 2020 al geweest, maar had geen invloed op de ontwikkelingen in 2019. De ontwikkeling in 2020 (prognose voor dat jaar gepubliceerd in september 2019) zal wel door de crisis beïnvloed worden.

Het Centraal Economisch Plan 2020 van het Centraal Planbureau vormde ook deze keer de basis voor de berekening van de ontwikkeling van de indirecte kosten in 2019. Opnieuw blijken de samenstellende delen van de indirecte kosten een uiteenlopende ontwikkeling te laten zien. Zo zijn de ‘indirecte materialen’ in prijs gedaald (– 1,2%) en namen de ‘arbeidskosten’ met 2,9% toe. De prognose voor 2019 van de prijs van ‘indirecte materialen’ betrof nog een geringe stijging. Een verwachting die grotendeels beïnvloed werd door de onzekerheid rond Brexit en de mogelijke handelsoorlog van de Verenigde Staten met de rest van de wereld. De ontwikkeling van de ‘arbeidskosten’ staat minder onder invloed van buitenlandse gebeurtenissen en bleef iets achter bij de prognose (+ 4,0%). Daarentegen stegen de ‘afschrijvingen’ sterker dan verwacht. In september 2018 was de prognose + 4,9% en blijkt de werkelijke ontwikkeling + 5,7% te zijn. De toegenomen investeringen na de crisis blijken dus nog na te werken. Ook de kosten van ‘diensten door derden’ stegen sterker dan verwacht. Een werkelijke toename van 3,6% tegenover een prognose van 2,1%. Een directe verklaring voor dit verschil is niet direct te geven. Voor de iets sterkere stijging van de ‘verzekeringen’ in vergelijking met de prognose kan als verklaring de toeneming van de investeringen gezien worden. Zie ook de toeneming bij de ‘afschrijvingen’. Een geval apart blijft de ontwikkeling van de ‘rente’. In 2019 dook ook de lange rente in Nederland onder de 0%, de korte rente in het Eurogebied zat daar al langer onder. Omdat het hier om zeer kleine volumes gaat, heeft een mutatie direct een grote procentuele verandering tot gevolg. Daarom hebben wij de procentuele mutatie op 0% gesteld.

Ieder bedrijf kent zijn eigen belang van de delen die samen de indirecte kosten vormen. Het is daarom niet mogelijk een algemene ontwikkeling voor de bedrijfstak te berekenen. Wel kunnen we stellen dat voor een groot deel van de grafimedia bedrijven de stijging van de indirecte kosten in 2019 rond de drie procent zal hebben gelegen.

Wij hebben voor onze leden een applicatie ontwikkeld waarmee ze de ontwikkeling van de indirecte kosten voor hun bedrijf kunnen berekenen. Klik hier voor de applicatie.