Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

CBS-cijfers laten forse omzetdaling grafimedia zien

De omzet in de grafische industrie was in april van dit jaar ruim 40% lager dan in april 2019. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Jos Teunen, onderzoeker in dienst van het GOC, heeft voor de branche de CBS-cijfers over de eerste vier maanden van 2020 in kaart gebracht.

Buitenlandse markt

Uit de gegevens blijkt dat de omzet van de grafische industrie voor de buitenlandse markt al in februari is verminderd. Het coronavirus had toen nog nauwelijks invloed op het openbare leven in Nederland. Was in januari nog sprake van een stijging van de omzet voor de export met 4,2% ten opzichte van januari 2019, in februari was er een daling naar een omzetverlies van 9,5% in vergelijking met vorig jaar. De omzetdaling nam in maart toe naar -28,2% ten opzichte van vorig jaar. In april was het verlies aan omzet voor de buitenlandse markt echt fors: een daling van bijna 60%.

Binnenlandse markt

De omzet voor de binnenlandse markt liet al begin dit jaar een daling zien ten opzichte van vorig jaar (-9,9%). In februari 2020 was het verlies nagenoeg net zo groot als in januari (-9,8%). Dat omzetverlies kan dus niet aan het coronavirus worden toegeschreven. Vanaf maart neemt het omzetverlies toe (-11,8%) en in april 2020 is er zelfs 33,4% minder omzet dan in dezelfde maand in 2019.

omzetcijfers CBS januari tot en met april 2020

KVGO-enquête

De CBS-cijfers stroken met de resultaten van de KVGO-enquêtes van eind maart en eind april over de gevolgen van het coronavirus voor de bedrijven. Hierin hebben de leden van het KVGO aangegeven forse omzetverliezen te hebben gehad dan wel te verwachten. Eind juni wordt de enquête herhaald. KVGO-leden ontvangen tegen die tijd per e-mail een uitnodiging om hieraan deel te nemen. Uiteraard hopen we op een vergelijkbaar hoge respons als bij de eerdere enquêtes.

Omzetverlies?

Zelf te maken met omzetverlies maar het overzicht kwijt van alle regelingen die in het leven zijn geroepen om ondernemers in deze moeilijke tijd te helpen? Kijk bijvoorbeeld op de Corona Calculator van VNO-NCW en MKB-Nederland.

Vragen?

Neem met vragen contact op met het KVGO, via 020-5435678 of info@kvgo.nl.