Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Arbo-RI&E Grafimediabranche uitgebreid met coronavragen

Op 5 juni hebben wij jullie bericht dat voor de grafimediabranche een coronaprotocol is vastgesteld door het KVGO en de vakbonden. De bijbehorende vragen zijn nu ook opgenomen in de elektronische Branche-RI&E Grafimedia die te vinden is op www.info.arbografimedia.nl.

De contactpersonen van de bedrijven die gebruik maken van de branche-RI&E krijgen ook rechtstreeks een bericht over de aanpassing van de elektronische web-RI&E via het Arbo-RIE-platform Grafimedia.

Het protocol evenals de Arbo-RI&E-coronavragen zijn ook als download te vinden op deze website.

Coronaprotocol Grafimedia
Het protocol is een handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Bedrijven kunnen – beredeneerd – hiervan afwijken indien de situatie daarom vraagt. Het protocol richt zich op grafimediabedrijven, al dan niet met winkel, en op de werkzaamheden in het bedrijf maar ook bij klanten.

Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om enerzijds de verspreiding van het virus tegen te gaan en anderzijds veilig door te kunnen werken. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het coronavirus zich niet verspreidt waarbij we er samen tegelijkertijd voor zorgen dat de werkzaamheden niet (volledig) stil hoeven te vallen. Sociale partners hopen dat iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit het protocol zal naleven en actief met elkaar het gesprek voert over de situaties waarin dat lastig is.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Maarten Reuderink van het Coronavraagpunt Grafimedia. Hij is te bereiken via 020 – 5435678 of info@KVGO.nl onder vermelding van ‘Corona’.