16 juni 2020

Toch geen wettelijk minimumtarief voor zzp’ers

Minister Wouter Koolmees trekt het wetsvoorstel voor een minimumbeloning voor zelfstandigen in. Dat heeft hij de Tweede Kamer laten weten. Hiermee is het verplichte minimumtarief van 16 euro per uur van de baan.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel hield onder meer in dat opdrachtgevers aan hun opdrachtnemers minstens 16 euro per uur moesten betalen. Niet alleen het minimumtarief is van tafel, ook de zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van 75 euro of hoger vindt geen doorgang. Met zo’n zelfstandigenverklaring zou van tevoren zekerheid bestaan dat de Belastingdienst de zzp’er als zelfstandige zou aanmerken.

Internetconsultatie
Minister Koolmees maakte het wetsvoorstel eind vorig jaar openbaar en gaf daarbij de mogelijkheid om hierop te reageren. Ook het KVGO maakte van deze internetconsultatie gebruik om de zorgen te uiten. Zo is aangegeven dat naar onze mening het minimumtarief niet het gewenste effect zou hebben en dat de administratielast van de opdrachtgever ten onrechte verzwaard zou worden. Bovendien zouden de boetes per overtreding onevenredig hoog zijn.

Webmodule
Het kabinet gaat door met een webmodule waarbij opdrachtgevers vooraf kunnen controleren of de Belastingdienst de ingehuurde zzp’er ook daadwerkelijk als zelfstandige beschouwt. In het najaar zal een pilot met de webmodule gestart worden.

Ook interessant...

30 oktober 2020

Bedankt voor de inschrijving

30 oktober 2020

Bedankt voor je interesse in het lidmaatschap

13 maart 2017

Geen Toegang

30 september 2020

Leveringsvoorwaarden zeefdruk en sign