Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Opt-in systeem mag per 1 juli worden ingevoerd in Den Haag

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft, op 24 juni 2020, geoordeeld dat het opt-in systeem voor reclamefolders, de JA/JA-sticker, per 1 juli in de gemeente Den Haag mag worden ingevoerd. MailDB, KVGO1 en twee verspreiders van reclamedrukwerk vinden de overgangstermijn naar het nieuwe systeem in Den Haag van drie maanden te kort en vorderden in een kortgedingprocedure een langere overgangstermijn. Ook omdat de Hoge Raad nog moet oordelen over de vraag of gemeenten wel het recht hebben het nieuwe opt-in-systeem in te voeren. De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen.

MailDB, KVGO en de betreffende verspreiders zullen in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.

De Gemeenteraad van Den Haag heeft op 26 maart 2020 besloten om een opt-in system vast te stellen en per 1 juli 2020 feitelijk in te voeren. Hierdoor mogen ongeadresseerde reclamedrukwerken met ingang van 1 juli 2020 alleen worden bezorgd in brievenbussen waarbij een JA-sticker is geplakt.

De termijn van drie maanden tussen vaststelling van de gewijzigde Afvalstoffenverordening en de feitelijke inwerkingtreding vinden MailDB en KVGO veel te kort. De gemeente Den Haag heeft bovendien ten onrechte geen rekening gehouden met een eerdere uitspraak van de rechter in Rotterdam en weigert ook, ten onrechte, het oordeel van de Hoge Raad af te wachten. In een soortgelijke procedure van MailDB en KVGO tegen de gemeente Rotterdam oordeelde de rechter dat een redelijke invoeringstermijn 20 maanden is. Die 20 maanden begint te lopen op het moment dat er in de gemeenteraad het besluit is genomen. Die termijn volgt ook uit de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam en Gerechtshof Amsterdam.

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft de vordering afgewezen en MailDB en KVGO daarmee in het ongelijk gesteld. De voorzieningenrechter is namelijk van mening dat er al eerder dan op 26 maart 2020 voldoende aanwijzingen waren dat het opt-in systeem in Den Haag zou worden ingevoerd. MailDB en KVGO hadden volgens de voorzieningenrechter dus al eerder kunnen anticiperen op de invoering. Ook zou het oordeel van de Hoge Raad niet hoeven te worden afgewacht. MailDB en KVGO betwisten dat.

MailDB en KVGO betreuren deze uitspraak. De uitspraak heeft een grote impact op het bereik van reclamefolders van adverteerders in Den Haag en zal grote economische gevolgen hebben. Bedrijven die de corona crisis proberen te overleven door hun producten of diensten lokaal aan te bieden worden hier de dupe van. MailDB/KVGO zullen maatregelen nemen om het bereik van het ongeadresseerd reclamedrukwerk zo snel mogelijk terug te brengen op het oude niveau. MailDB en KVGO zullen ook hoger beroep aantekenen tegen deze uitspraak.