Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Eerste digitale algemene vergadering (AV) van het KVGO een succes

Wegens de coronacrisis was een bijeenkomst als vervolg op de succesvolle KVGO LIVE! van 13 november vorig jaar helaas niet haalbaar. Een tijdelijke noodwet maakte het voor het KVGO mogelijk om op 23 juni jl. voor het eerst in zijn geschiedenis een digitale AV te organiseren.

Een kort huishoudelijk programma werd efficiënt gepresenteerd en de noodzakelijke besluiten konden door de ledenraad middels elektronisch stemmen genomen worden.

Tijdens de bijeenkomst kon van een chatfunctie gebruik worden gemaakt, zo mogelijk werden ter vergadering de vragen beantwoord. Na afloop stroomden via de chat de bedankjes voor deze wijze van ‘vergaderen’ binnen.

Voorzitter Dick Naafs opende de digitale AV namens het KVGO-team, met een welkom aan de ca. 60 deelnemers die met deze digitale AV ‘meekeken’.

Vervolgens stond hij stil bij de leden die zowel zakelijk als privé door de coronacrisis hard getroffen zijn.

“De afgelopen maanden is vanuit het KVGO enorm veel werk verzet om alle steunmaatregelen van de overheid vanwege de coronacrisis te vertalen naar heldere en bruikbare informatie voor de leden. Er is zowel door mij als door het KVGO-team veel en intensief individueel contact met de leden geweest. Veel van onze leden vroegen ons, terecht en logisch, er voor te zorgen dat de door de overheid genomen maatregelen meer worden toegesneden op de situatie binnen onze bedrijfstak. Met onze lobby in ‘het Haagse’ lukte het helaas niet om de door onze leden gebruikte SBI-codes ‘op de lijst’ te krijgen. We blijven echter in gesprek en wat vandaag niet kan, lukt misschien morgen wel. Het dossier ‘ja/ja-sticker’ blijft onvermoeid onze aandacht krijgen. Zo is het gelukt om via de rechtbank in Rotterdam de invoering van de ja/ja-sticker in die gemeente per 1 april 2020 tegen te houden.”

“In februari van dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van de directeur Miguel Delcour. Mede door de door hem gedane uitingen op social media en de reacties daarop waren van dien aard dat zowel bij leden als bij de KVGO-organisatie onvoldoende draagkracht meer was om door te gaan. Een dieptepunt voor het KVGO en ook persoonlijk leed, dat niet vergeten mag worden.

Dat dit effect had op de organisatie en de ledenkring mag duidelijk zijn. Bram ter Beek heeft vervolgens in nauw overleg met het bestuur aangegeven de directietaken van Miguel voorlopig over te willen nemen. Hij zag de moeilijke situatie en liet zijn hart voor de vereniging spreken. Hij heeft kans gezien om in de afgelopen maanden – samen met de medewerkers – weer rust én focus binnen de organisatie te krijgen. De strategiesessies zijn weer opgepakt, de contacten met onze zusterorganisaties aangehaald en niet onbelangrijk, financieel is de organisatie op orde gehouden.

Dit laatste is ook recent door de accountants bevestigd.  Uiteraard waren ook zij op de hoogte van de gang van zaken in de branche en bij de KVGO-organisatie. ‘Gedoe’ in een organisatie vertaalt zich meestal ook negatief in de financiële huishouding en dat is bij ons niet gebleken. De accountants gaven niet alleen een goedkeurende controleverklaring over 2019 af, maar spreken met deze verklaring ook hun vertrouwen uit in de financiële organisatie van het KVGO en de ‘cijfers’ voor 2020. Dit is iets om trots op te zijn.”

De voorzitter spreekt zijn dank uit over de inzet van het KVGO-team o.l.v. Bram ter Beek in de afgelopen periode en kijkt met vertrouwen naar de toekomst.

De voorzitter wil de geuite steun en vertrouwen van de leden in de afgelopen periode niet onvermeld laten. “Natuurlijk was er kritiek en dat mag, maar in deze moeilijke tijden zijn er leden geweest die aanpakken en de boel weer op rit helpen zetten. We zijn met z’n allen benieuwd hoe het grafisch landschap er aan het einde van het jaar uitziet. Het KVGO is voorbereid en staat klaar om de leden op een degelijke en proactieve manier bij te staan.”

Tenslotte spreekt de voorzitter de hoop uit dat in november een KVGO LIVE! georganiseerd kan worden waarbij ‘de grafimedia-ondernemer’ centraal komt te staan.

Tijdens deze digitale AV werd door de ledenraad het conceptverslag van de algemene vergadering van 13 november jl. goedgekeurd, werd Inge Harder van De Groot Drukkerij uit Goudriaan benoemd tot lid van de OHC (onderhandelingscommissie cao) en, na een korte toelichting van de penningmeester Edwin Iwema, stemde de ledenraad in met de conceptjaarrekening 2019.