Ga jij het maken in de grafimedia? zoek een baan op indruk.nu

Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Prikkl geeft werknemers financieel inzicht

Werknemers hebben vanuit de cao één keer per 5 jaar recht op een vergoeding voor een individueel financieel advies. Sociale partners hebben adviesbureau Prikkl geselecteerd om deze trajecten uit te voeren.

Grafimedia cao

Op grond van cao-artikel 6.4.2 hebben werknemers één keer per 5 jaar recht op een vergoeding van maximaal € 600,- voor een financieel adviestraject.

Prikkl

Cao-partijen hebben Prikkl geselecteerd. Prikkl is een onafhankelijk adviesbureau dat de medewerkers voorziet van een begrijpelijk en inzichtelijk rapport ten aanzien van hun financiële situatie. Dit financieel inzicht helpt werknemers bij het maken van belangrijke financiële keuzes. Overigens kan ook gekozen worden voor een ander, gelijkwaardig, financieel adviesbureau.

Subsidie voor KVGO-leden

Leden van het KVGO die kosten hebben betaald voor een financieel adviestraject van hun werknemers kunnen bij het A&O-fonds Grafimedia subsidie aanvragen. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden:

  • Werkgever is KVGO-lid;
  • Werkgever levert een (kopie) factuur in;
  • De subsidieaanvraag moet bij het A&O-fonds zijn ontvangen binnen 3 maanden na factuurdatum;
  • Het beschikbare subsidiebudget is nog niet geheel benut.

De subsidie bedraagt 50% van het factuurbedrag, met een maximum van € 300.

Contact

Werkgevers kunnen contact opnemen met Prikkl via info@prikkl.nl of 085 – 8000 185 en medewerkers met vragen kunnen zich wenden tot de klantenservice van Prikkl via klantenservice@prikkl.nl of via 085 – 8000 184.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met Kirsten Linders of Tim van Dalen via 020 – 5435 678 of info@kvgo.nl.