Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Prikkl geeft werknemers financieel inzicht

Werknemers die binnen zes jaar AOW krijgen hebben vanuit de cao recht op een vergoeding voor een individueel financieel advies. Sociale partners hebben adviesbureau Prikkl geselecteerd om deze trajecten uit te voeren. Uit de evaluatie blijkt dat weinig werknemers de weg naar Prikkl weten te vinden.

Grafimedia cao

Op grond van cao-artikel 6.4.2 hebben werknemers die maximaal zes jaar verwijderd zijn van hun aow-gerechtigde leeftijd, recht op een vergoeding van maximaal € 600,- voor een financieel adviestraject. Werknemers hebben eenmalig recht op deze vergoeding.

Prikkl

Cao-partijen hebben Prikkl geselecteerd. Prikkl is een onafhankelijk adviesbureau dat de medewerkers voorziet van een begrijpelijk en inzichtelijk rapport ten aanzien van hun financiële situatie. Dit financieel inzicht helpt werknemers bij het maken van belangrijke keuzes in de laatste fase van de loopbaan. Overigens kan ook gekozen worden voor een ander, gelijkwaardig, financieel adviesbureau.

Subsidie voor KVGO-leden

Leden van het KVGO die kosten hebben betaald voor een financieel adviestraject van hun werknemers kunnen bij het A&O-fonds Grafimedia subsidie aanvragen. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden:

  • Werkgever is KVGO-lid;
  • Werkgever levert een (kopie) factuur in;
  • De subsidieaanvraag moet bij het A&O-fonds zijn ontvangen binnen 3 maanden na factuurdatum;
  • De factuurdatum ligt tussen 1 april 2018 en 1 augustus 2020;
  • Het beschikbare subsidiebudget is nog niet geheel benut.

De subsidie bedraagt 50% van het factuurbedrag, met een maximum van € 300.

Evaluatie

Recent hebben de sociale partners de invulling van de cao-afspraak, samen met Prikkl, geëvalueerd. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de medewerkers die gebruik hebben gemaakt van het recht op een individueel financieel advies hiervoor een (zeer) goede waardering gaven en blij waren met deze ondersteuning vanuit hun werkgever. Uit de evaluatie bleek echter ook dat de regeling nog niet op grote schaal benut wordt.

Contact

Binnenkort neemt Prikkl contact op met de KVGO-leden via de algemene contactgegevens om uitleg te geven over de regeling en de subsidiemogelijkheden. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf Prikkl te benaderen. Werkgevers kunnen dat doen via info@prikkl.nl of 085 – 8000 185 en medewerkers met vragen kunnen zich wenden tot de klantenservice van Prikkl via klantenservice@prikkl.nl of via 085 – 8000 184.

Vragen

Heb je vragen? Neem dan contact op met Kirsten Linders of Aukje van het Nederend via 020 – 5435 678 of info@kvgo.nl.