Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wettelijke regeling digitale toegankelijkheid en gevolgen voor opmaak (web)documenten

In september 2018 is het Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht geworden. Daarmee moeten websites van overheden voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben. Daarnaast moeten websites voor alle apparaten toegankelijk zijn waarop ze bekeken kunnen worden.

Dit besluit kan, anders dan de titel doet vermoeden, (in)direct ook gevolgen hebben voor PDF’s en gedrukte uitingen (leesbaarheid, kleurcontrast, indeling, opmaak etc.). Het besluit stelt eisen aan de toegankelijkheid van websites en mobiele apps van overheidsinstanties (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke organisaties). Deze eisen gelden vanaf 23 september 2020 voor alle websites en vanaf 23 juni 2021 voor alle mobiele applicaties van deze overheidsinstanties.

Een elektronische nieuwsbrief van een overheidsinstantie, die alleen per e-mail wordt verspreid, hoeft niet aan de eisen te voldoen. Zodra echter die nieuwsbrief ook op de website van deze instantie wordt geplaatst dan gelden de eisen wel. Deze eisen kunnen ook bij het maken van drukwerk voor overheidsinstanties doorwerken, als ook een elektronische versie van dat drukwerk, als PDF, op de overheidswebsite wordt geplaatst.

De eisen waaraan moeten worden voldaan zijn te vinden in de Europese wetgevingsnorm EN 301 549 (WCAG 2.1-richtlijn)

Klik hier voor het Tijdelijk Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Voor inlichtingen: Maarten Reuderink, telefoonnummer 020 -54 35 678 of e-mail info@kvgo.nl onder vermelding “digitale toegankelijkheid”.