Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Subsidie voor werkgevers voor bijdrage financieel advies verlengd

Werkgevers kunnen ook na 1 augustus 2020 subsidie verkrijgen als tegemoetkoming in de kosten van het individueel financieel advies. De ROGB heeft dat besloten.

Financieel advies

Werknemers die binnen zes jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken hebben op grond van cao-artikel 6.4.2 recht op een vergoeding van werkgever van maximaal € 600,- voor een individueel financieel advies. Cao-partijen selecteerden Prikkl als onafhankelijk bureau. Het is ook mogelijk om een ander bureau hiervoor in te schakelen, mits dat bureau gelijkwaardig is aan Prikkl.

Subsidie voor KVGO-leden

Werkgevers die lid zijn van het KVGO kunnen via het A&O-Fonds Grafimedia een tegemoetkoming in de kosten van het financieel advies verkrijgen. Deze subsidie bedraagt de helft van de kosten van het advies, met een maximum van €300,-. De subsidieregeling zou gelden tot de einddatum van de huidige cao, dus tot 1 augustus 2020.

Verlenging

Cao-partijen, verenigd in de Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche (ROGB), hebben besloten om de subsidieregeling te verlengen.

Vanaf 1 augustus 2020 geldt namelijk, tot een nieuwe cao tot stand komt, nawerking van de cao-bepalingen 2018-2020. Dat betekent dat de bepalingen in de cao blijven gelden tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Werknemers hebben dus nog recht hebben op de bijdrage van hun werkgever in de kosten van het advies. Bovendien is er tot op heden weinig gebruik gemaakt van de subsidieregeling zodat er nog middelen beschikbaar zijn.

De verlenging geldt tot een nieuwe cao wordt afgesloten maar uiteraard alleen zolang het subsidiebudget niet geheel is benut.

Meer weten?

Kijk op de KVGO Personeelswijzer voor meer informatie over het financieel advies of neem contact op met Kirsten Linders of Aukje van het Nederend via 020-5435678 of info@kvgo.nl.