Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Wel / geen vakantie

Beste leden,

Na maanden van onzekerheid en coronacrisis zal het voor veel leden een vraag zijn: kan ik nog wel op vakantie en/of wil ik nog wel?

De zorg om je bedrijf achter te laten met nog onvoldoende werk of halve bezetting, maakt het moeilijk zo niet onmogelijk om deze beslissing te nemen. Veel ondernemers tobben met deze vraag.

Tot nu toe

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven in onze branche zich genoodzaakt gezien nog meer “bovenop de cijfers” te gaan zitten. Niet alleen ter verantwoording voor de ontvangen steunmaatregelen, maar ook om inzicht te krijgen in een prognose met minder omzet.
De verplichte corona-aanpassingen in het bedrijf en daarmee verbonden kosten, compleet veranderde werksituaties binnen het bedrijf, maar ook het thuiswerken. Wat is er in zeer korte tijd ongelooflijk veel gebeurd en veranderd. Helaas vaak negatief, soms ook positief. Ontdekken dat jouw onderneming ook in deze moeilijke tijd heel flexibel kan zijn en medewerkers er ook alles aan doen om het voor en met elkaar, werkbaar te houden. En blijven hopen op herstel. Gelukkig hebben wij ook goede signalen van omzetherstel mogen ontvangen.
Toch houdt ook Grafisch Nederland rekening met een tweede golf na de zomer. Wat zullen de gevolgen dan weer zijn en op welke maatregelen moet de branche zich dan weer gaan voorbereiden. Het houdt het KVGO en ook vele grafici behoorlijk bezig.

Vakantie

Voor die ondernemers die gewoon besloten hebben niet te gaan, heel begrijpelijk. Voor de ondernemers die nog twijfelen? Probeer de komende weken op wat voor manier ook de rust te nemen. Hoe moeilijk het ook is het bedrijf juist nu los te laten.
Even eruit geeft je weer de nodige energie en zet je gedachten weer op scherp.
Je kijkt weer van een afstand naar de situatie en het bedrijf. En komt vaak met oplossingen die je tijdens het werk gewoon niet ziet! Voor het thuisfront, die ook meeleven (en soms ook beetje meelijden), is het ook een periode van aandacht voor elkaar.
Kies een plek waardoor je vanaf dag één ontspanning kan beleven.
Het is een goedbedoeld en welgemeend advies en namens alle KVGO medewerkers en directie, wensen wij jullie allen een goede zomertijd, hoe deze er ook uit zal zien.

Pak de ontspanning waar het kan en blijf gezond.

Dick Naafs

Voorzitter KVGO