Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Impact ontbossingsrichtlijn

Producten en grondstoffen die bijdragen aan ontbossing moeten vanaf eind december 2024 aan nieuwe regels voldoen. Ondernemers moeten vanaf dat moment bewijzen dat hun producten ‘ontbossingsvrij’ zijn. Het doel is het tegengaan van verdere ontbossing en het terugdringen van broeikasgassen. Dat is de gedachte achter de nieuwe “Regulation on Deforestation-free products” (EUDR). Deze verordening is de opvolger van de huidige “European Timber Regulation”. In dit nieuwsbericht meer informatie over de impact van de EUDR op de grafische sector.

Toepassingsgebied

De EUDR is van toepassing op:

  • producten die in de EU zijn geproduceerd en eventueel worden geëxporteerd, als producten die in de EU worden geïmporteerd.
  • grondstoffen die worden gezien als voornaamste veroorzakers van ontbossing en aantasting van bos. Dit zijn naast hout ook runderen, palmolie, soja, cacao, koffie en rubber. Dit geldt ook voor een aantal hiervan afgeleide producten zoals leer, chocolade en meubels.
  • alle landen binnen de Europese Unie.

Impact op grafische sector

Ben je ondernemer in de grafische sector? Dan krijg jij ook op een of andere manier te maken met deze nieuwe verordening. Want concreet vallen gedrukte producten onder de EUDR:

  • Gedrukte boeken, brochures, folders, kranten, tijdschriften en periodieken, prenten-, teken- of kleurboeken voor kinderen, muziek, kaarten, plattegronden, postzegels, bankbiljetten, overschrijvingen, ansichtkaarten, kalenders, reclamemateriaal voor de handel, catalogi, foto’s, afbeeldingen enz.
  • Bedrukte verpakkingen – d.w.z. dozen, enveloppen, maar NIET verpakkingen die worden gebruikt om “een ander product te ondersteunen, te beschermen of te dragen”.
  • Papieren etiketten.

Houd er rekening mee dat de leidraad voor regelgeving meer dan 1000 pagina’s beslaat, dus het bovenstaande is niet uitputtend.

Volledig gerecycled papier en karton vallen niet onder de EUDR. Maar als het materiaal voor een deel uit nieuwe vezels bestaat, valt het weer wèl onder de EUDR.

Ben jij een marktdeelnemer of een handelaar?

Afhankelijk van hoe jij met jouw bedrijf papier en/of karton inkoopt zal je zelf een stelsel van zorgvuldigheid moeten opzetten of zorgvuldigheidsverklaringen bij jouw handelaren moeten opvragen. Wil je weten welke stappen jij moet ondernemen? Vul dan de regelhulp in die door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is opgezet: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/eudr-ontbossingsverordening/regelhulp-eudr.

Nog veel onduidelijkheid

Hoewel de nieuwe verordening ingaat vanaf 30 december 2024 (en voor mkb vanaf 30 juni 2025), is er op dit moment nog veel onduidelijkheid over hoe bedrijven nu concreet welke informatie moeten aanleveren en hoe hier op gehandhaafd zal worden. Als KVGO vinden we daar wat van. Wij willen dat grafische ondernemers zich op een fatsoenlijke manier moeten kunnen voorbereiden op dergelijke systeemverandering. Maar dat belet niet dat we nu al weten dat er een regelgeving aankomt èn er ook gehandhaafd zal worden. Wat kan jij nu dus al doen?

  • Wees je bewust dat deze regelgeving eraan komt. Informeer je goed. Lees de richtlijn en presentatie die Intergraf, onze Europese koepelorganisatie, heeft opgesteld. Zij hebben ook een webinar gegeven, dat is opgenomen en teruggekeken kan worden. Het bestand is te groot om op onze website te plaatsen, maar kan op verzoek wel met je worden gedeeld.
  • Maak inzichtelijk waar het papier/karton dat je koopt vandaan komt. Je kan nu al in gesprek gaan met jouw papierproducent/groothandelaar over welke informatie zij je kunnen aanleveren en hoe je al deze data wil gaan verzamelen en documenteren.

Zelf zijn wij in gesprek met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de Douane over de implementatie alsook de handhaving van deze regeling bij grafimedia bedrijven. Ook werken we binnen Intergraf aan een gedetailleerde richtlijn voor KVGO-leden. Zodra er meer duidelijkheid en meer informatie beschikbaar is, zullen we jullie vanzelfsprekend informeren.

Heb je op dit moment vragen? Of wil jij met jouw collega-ondernemers je plan van aanpak delen? Laat dan zeker van je horen via info@kvgo.nl.