Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

In Memoriam: Arie Houweling

Zaterdag 16 januari bereikte ons het bericht, dat onze oud vicevoorzitter Arie Houweling bij de terroristische aanslag in Burkina Faso om het leven is gekomen. Hij was op dat moment in Burkina Faso als landencoördinator van de PUM. Zijn zoon Koos liet weten dat zijn vader daar is vermoord.Arie heeft zich vele jaren voor onze vereniging ingezet en is daarbij op verschillende fronten actief geweest. Langjarig, vanaf 1984 tot 1998, heeft hij zich ingezet als bestuurslid van het KVGO-district Rotterdam. Hij is actief geweest in de besturen van de VCGON, OPPO, ROGB en de stichting Milieuzorg.

Vooral de belangen van de kleinere bedrijven binnen onze vereniging vormden daarbij voor hem een rode draad. Dat uitte zich niet alleen in zijn functie als voorzitter van de vkgo (1993-2000} maar zeker ook in zijn werk als bestuurslid en vice- en duovoorzitter (samen met Ad Molier) van het KVGO (1999-2004). Hij heeft mede sturing gegeven aan de vergaande veranderingen, die het KVGO in die jaren noodzakelijkerwijs moest doorvoeren. Hij nam daarmee een grote verantwoordelijkheid op zijn schouders. Al met al was Arie binnen onze vereniging meer dan 20 jaar actief.

Aansluitend werkte hij binnen de branche als directeur van het Informatiecentrum Papier en Karton (tot april 2010).Arie was een actief en innovatief ondernemer en een warme, oprechte en betrokken bestuurder. Hij heeft zeker zijn sporen achtergelaten bij het KVGO. Daarvoor zijn we hem zeer dankbaar.

Arie is slechts 67 jaar oud geworden.

Wij wensen zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het dragen van dit grote en onbegrijpelijke verlies.

Namens bestuur, directie en medewerkers van het KVGO,

Cees Verweij, voorzitter.