Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

In Memoriam Martin Handgraaf

Op 13 december 2018 overleed in Bilthoven Martin Handgraaf. Hij werd 88 jaar. Van 1984 tot 1991 was hij – na Bob Levisson – voorzitter van het KVGO. Een voorzitter uit de reprosector: dat kon, want in 1977 fuseerden de organisatie van drukkerijen en binderijen met die van de reproductiebedrijven.

Martin Handgraaf was directeur Van Rommerts en Van Santen in Utrecht. Hij was de eerste voorzitter die voor dat werk twee dagen per week werd vrijgesteld en gehonoreerd. Op het Verbondskantoor werd een kamer voor hem ingeruimd en er was direct contact met de bureautop.

Het waren zeer intensieve jaren. De bedrijfstak was flink in beweging; ook het kantoor was toe aan modernisering. Hij was strateeg, altijd bezig met beleidslijnen en vooruitkijken. Geen gemakkelijke man, maar wel inspirerend. In zijn periode betrok het KVGO het nieuwe pand aan de Startbaan in Amstelveen. Er moest een flink directieprobleem worden opgelost.

In 1988 werd de fusie met de Bindersbond succesvol afgerond. Voor de kleinere ondernemingen kwam er een eigen vkgo. De hardere opstelling van de vakbonden, liepen uit in de stakingen van 1989. Dit vroeg om bijstelling van ons eigen beleid. Martin luisterde naar adviezen en stuurde. In de ledenvergaderingen waren de speeches door hem zelf geformuleerd. Soms wat moeilijke taal, maar ook wij op het Verbondsbureau luisterden gefascineerd naar hem.

Een aantal jaren was hij voorzitter van Intergraf , de internationale koepel van werkgevers in de grafische industrie in Europa. Ook daar werd hij zeer gewaardeerd als president.

In 1991 trad hij af. Jan van Ginkel werd zijn opvolger. Die typeerde Martin als de ‘Big Papa van grafisch Nederland’. De ledenvergadering benoemde hem spontaan tot erelid; de koningin tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Martin, best een beetje ijdel, glom. Terecht.

Wij denken aan Martin Handgraaf met veel warmte in het hart. Dezer dagen ook aan Suze en de kinderen.

Job Dienske