Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

In memoriam Martin Scholma, bestuurslid KVGO

Op donderdag 5 maart jl. overleed Martin Scholma. Ruim 43 jaar is Martin Scholma als uitgever en grafisch ondernemer werkzaam geweest.

Vanaf januari 2003 tot en met mei 2018 als Algemeen Directeur van Scholma Print en Media. Daarnaast bekleedde Martin vele maatschappelijke functies in en rond zijn woonplaats Bedum. Met de organisatie VEEEW zette hij zich in om het grafisch product middels beeldherkenning online toegankelijk te maken. Vanaf januari 2018 is Martin Scholma bestuurslid van het KVGO. Zijn scherpe analyses, weloverwogen mening en probleemoplossend denken gaan wij allen missen.

Zelfs de afgelopen weken bleef hij nauw betrokken en gaf hij waar nodig advies.
Tot vorige week, toen het stil werd vanuit Bedum en wij op donderdag het droeve bericht van zijn overlijden ontvingen. Zijn ziekte heeft op harde wijze een einde gemaakt aan zijn wens om nog zoveel te willen betekenen voor mens en maatschappij.

Wij wensen zijn vrouw Joke en zijn gezin veel sterkte toe met dit grote verlies.

Mede namens het bestuur KVGO

Dick Naafs
voorzitter