Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

In memoriam Ton Meijer

Anderhalf jaar geleden kreeg Ton de mededeling, meneer Meijer u hebt kanker en we kunnen niet veel meer voor u doen. Zo kreeg ik hem aan de telefoon, in verdriet en verwarring. Maar gelukkig snel daarna was hij weer de gedreven en enthousiaste man die vocht en zocht naar een oplossing en wilde vechten voor herstel. Dat heeft hij op een bewonderwaardige wijze gedaan. Samen met zijn vrouw Ine en zijn kinderen.

Na aanvankelijk een positieve periode die hoop op leven gaf, kwam de ziekte toch in zijn volle omvang terug. Operaties en alle anderen zaken die gewenst waren heeft Ton ondergaan. Helaas heeft hij het gevecht verloren.

Zaterdag 9 januari 2016 is hij begraven in Soest. Nog maar 66 jaar oud. Er waren heel veel mensen aanwezig om afscheid van hem te nemen. In de toespraken werd uitvoerig ingegaan op de mens Ton, die veel voor anderen heeft betekend. Zijn oudste kleindochter benadrukte in een persoonlijk gedicht nog eens hoe belangrijk Opa Ton voor haar was.

Wij gedenken Ton als een zeer betrokken bestuurder. Hij zat van 1999 tot mei 2007 in het KVGO bestuur. Eerst als gewoon bestuurslid, de laatste jaren als vicevoorzitter. Actief in de vkgo, waar hij vele jaren in het bestuur actief was en nooit tevergeefs een beroep op hem werd gedaan om zaken aan te pakken of een inhoudelijke bijdrage te leveren.

Ook in het bestuur van het KVGO was Ton actief. De belangen van de kleinere bedrijven stond bij hem centraal. Ik heb menigmaal met hem daar uitvoerig over gesproken en hij was daarin een betrokken, maar ook kritisch bestuurder.

Omdat hij netwerken en besturen essentieel vond, werd hij ook in het VNO-NCW als bestuurder actief. Vele jaren heeft hij zich voor de belangen van de grafimediabranche ingezet.

We herdenken Ton Meijer als een belangrijk persoon in onze branche en danken hem voor zijn grote inzet en betrokkenheid.

Zijn vrouw Ine en kinderen wensen wij sterkte om dit verlies te dragen.

Klaas J. Koekkoek, oud voorzitter KVGO