Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

In november: eenmalige bruto uitkering van 1%

De einddatum van de huidige Grafimedia cao is 1 augustus 2020. Toch hebben werknemers recht op de jaarlijkse uitkering. Dat komt door de zogenoemde nawerking.

Ieder jaar 1%

De jaarlijkse eenmalige bruto uitkering staat in artikel 2.7 van de Grafimedia cao en geeft recht op 1% bij de voorlaatste salarisbetaling van het kalenderjaar. Bij een maandloon is dat per november. De periode waarover de uitkering wordt berekend is 1 november van vorig jaar tot en met 31 oktober van dit jaar. Mensen die niet het hele jaar in dienst zijn, ontvangen een bedrag naar rato.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is het dus geen uitkering die één keer wordt verstrekt en daarna nooit weer. De term ‘eenmalig’ is in dit verband arbeidsvoorwaardelijk jargon waarmee wordt bedoeld dat het niet leidt tot aanpassing van de salarisschalen, zoals wel het geval is bij een structurele loonsverhoging.

Niet voor uitzendkrachten, wel voor payrollers

Mensen die als uitzendkracht voor het bedrijf werken, hebben geen recht op deze uitkering. Payrollers daarentegen wel: dat komt door een wetswijziging die dit jaar voor het eerst geldt.

Meer weten?

Op de KVGO Personeelswijzer staat uitleg over de wijze van berekening en wordt antwoord gegeven op de veel gestelde vragen, zie: Jaarlijkse eenmalige bruto uitkering (alleen voor KVGO-leden).