Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Indirecte kostencalculator

Ieder jaar laat het KVGO de ontwikkeling van de indirecte kosten berekenen. In het najaar verschijnt de prognose voor het komende kalenderjaar en rond de zomer geven we de daadwerkelijke ontwikkeling van het voorafgaande jaar.

Hier staan de calculatoren van een aantal opeenvolgende jaren bij elkaar.

Steeds worden mutaties van de verschillende kostensoorten gegeven en de informatiebron waar de omvang van de mutatie is weergegeven (zoals de macro economische verkenningen MEV of het centraal bureau voor de statistiek CBS). De invuller bepaalt wat de wegingsfactor is; bij factor nul wordt deze kostensoort bijvoorbeeld niet meegenomen.

Na het invullen klik je op ‘resultaten afdrukken’ en je krijgt het overzicht in pdf, met je bedrijfsnaam en met het logo van het KVGO. Ook kan je kiezen voor geanonimiseerd afdrukken, dus zonder de bedrijfsnaam.

2023

2022

2021