Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Indirecte kosten voor deel bedrijven gedaald

Voor een deel van de grafimediabedrijven zijn de indirecte kosten in 2017 gedaald. Dat is wel afhankelijk van de specifieke opbouw van die indirecte kosten bij de onderneming. In de meeste gevallen is de daling waarschijnlijk lager dan oorspronkelijk werd verwacht.

Dat blijkt uit een berekening die het KVGO heeft laten uitvoeren op basis van het Centraal Economisch Plan 2018.

In de indirecte kosten worden zes componenten onderscheiden, waarbij het van de inrichting van een bedrijf afhangt hoe zwaar elk van die componenten meetelt. De indirecte materialen laten in 2017 een stijging zien van 4,5 procent, meer dan in september 2016 nog werd verwacht. De stijging van de arbeidskosten komt uit op 1,6 procent maar zal voor het lopende jaar vermoedelijk aanzienlijk hoger uitkomen.

Bij de afschrijvingen is sprake van een toename met 2,18 procent terwijl de kosten van derden een stijging van 1,30 procent laten zien. Bij verzekeringen komt de toename uit op 4,00 procent. Rente is een vreemde eend in de bijt want daar is sprake van een forse daling met 32,39 procent. De lange rente begint langzaam maar zeker weer wat te stijgen, maar de korte rente blijft onveranderd en negatief.

Calculator
Exclusief voor KVGO-leden is een applicatie beschikbaar waarmee de indirecte kosten per bedrijf kunnen worden berekend.