Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Inspectie SZW controleert grafische bedrijven op intimidatie en discriminatie 

De Inspectie SZW controleert in 2017 en 2018 een aantal grafische bedrijven met meer dan 50 werknemers op naleving van de arboregels over intimidatie en discriminatie. 

Deze inspectie maakt deel uit van een groot landelijk onderzoek in verschillende bedrijfstakken. Maarten Reuderink: “De inspectie kijkt of de bedrijven de RI&E goed hebben ingevuld en of er beleid is om intimidatie en discriminatie binnen het bedrijf te voorkomen.”
Bedrijven moeten beleid voeren op grond van de Arbowet ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) waaronder werkdruk, agressie/geweld/ intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie vallen. (arbocatalogusthemaboek nr.1 “Van werkdruk naar werkplezier”


Leidraad
Reudrink: “De inspectie gebruikt als leidraad voor haar controle de Basisinspectiemodule ‘Ongewenste Omgangsvormen inclusief arbeidsdiscriminatie‘.

Verder heeft de Inspectie een zelfinspectiemiddel ontwikkeld. Daarin is te vinden of er wellicht nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen.”

Sociale partners bekijken in september 2017 of de Branche-RI&E Arbografimedia en de Arbocatalogus moeten worden aangevuld en of er nog andere hulpmiddelen dienen te worden ontwikkeld.

Het is mogelijk dat bedrijven die voldoen aan de RI&E-verplichtingen en aan de Arbocatalogus Grafimedia toch niet door de inspectie komen. Als dat het geval is laat het weten en stuur een email met als onderwerp Inspectie SZW controletraject.

Meer informatie? Stuur een e-mail of bel met beleidsmedewerker Arbo, Milieu & Energie van het KVGO Maarten Reuderink, tel. 020 543 56 78.