Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

‘Ja/Ja-sticker leidt tot meer verspilling en waterbedeffect’

De ja/ja-sticker die de gemeente Amsterdam later dit jaar wil invoeren voor ongeadresseerd drukwerk leidt juist tot meer verspilling, onduidelijkheid en chaos. Ook treedt er een waterbedeffect op doordat folders worden overgeheveld naar huis-aan-huisbladen. Die mogen bovendien straks wél bezorgd worden bij mensen met een ja/nee-sticker, die daardoor juist meer reclame krijgen terwijl ze hebben aangegeven geen reclame te willen ontvangen.

Dat schrijft het KVGO in een brief aan de gemeenteraad van Amsterdam. Daarin wordt gevraagd de eindbeslissing over de invoering van de ja/ja-sticker uit te stellen. Het KVGO spreekt van ongewenste gevolgen waar de raad tot nu toe nauwelijks of geen aandacht aan heeft besteed. De plannen blijken immers te leiden tot het overhevelen van reclamecontent van de folder naar (bestaande en zelfs nieuw op te zetten) huis-aan-huisbladen.

Waterbedeffect
Daarbij wordt ook gekeken naar het zogenoemde Waalse model (de reclamefolder, die wordt voorzien van redactionele tekst en vanaf dat moment een huis-aan-huisblad genoemd kan worden). “Dat leidt tot een waterbedeffect: minder folders, meer andere papieren reclame-uitingen”, aldus manager branchevernieuwing Bram ter Beek in de brief. Hij wijst er ook op dat bestaande reclamepakketten zonder al te veel moeite geadresseerd kunnen worden zodat ze op elk adres bezorgd mogen worden. “Dit veroorzaakt nog meer verspilling en onduidelijkheid.”

Rechtszaak
Amsterdam zou volgens het KVGO de uitspraak moeten afwachten van de rechtszaak die een aantal branches waaronder het KVGO tegen de ja/ja sticker hebben aangespannen. Die rechtszaak moet voor alle partijen helderheid krijgen over de juridische haalbaarheid van een dergelijk opt-in systeem. In de tussentijd zou Amsterdam wel vast moeten praten met de branches om de ja/ja-sticker op een zorgvuldige manier te introduceren, mocht de rechter voor de gemeente een positieve uitspraak doen. “Het is logisch, zorgvuldig en haalbaar die uitspraak af te wachten alvorens over te gaan tot invoering.”

Ter Beek wijst er daarbij op dat de branches deze suggesties al hebben voorgelegd aan de betrokken wethouder. Die heeft echter eenzijdig verder overleg afgebroken.