Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Joint Statement Intergraf en UNI Europa

Eerder deze week hebben Intergraf en UNI Europa een Joint Statement gepubliceerd over de prioriteiten ten aanzien van de “Packaging and Packaging Waste Regulation”. De sociale partners van de verpakkingsdrukbranche staan achter de plannen om de wetten over verpakkingen en verpakkingsafval aan te scherpen volgens de EU Green Deal.

Harmonisatie regelgeving

Beide partijen vinden het belangrijk dat er goede regels komen die ervoor zorgen dat verpakkingen in heel Europa op dezelfde manier ontworpen worden en gerecycled kunnen worden, zodat de interne markt goed blijft werken. Ook moet er aandacht zijn voor het belangrijkste doel van verpakkingen: het beschermen van producten. Ze vinden het ook essentieel om bij het recyclen rekening te houden met inkt, vernis en coatings. Verder pleiten ze voor een aanpak waarbij zowel hergebruik als recyclen wordt gestimuleerd, zonder dat er te veel verschillen komen tussen de regels in verschillende landen.

Sociale partners

Intergraf en UNI Europa Graphical en Packaging zijn organisaties die respectievelijk de grafische en verpakkingsindustrie vertegenwoordigen in Europa. Ze werken samen om ervoor te zorgen dat de industrie duurzaam groeit en dat er goede regels komen die de concurrentiekracht van bedrijven vergroten. Ze vinden het belangrijk dat er regels komen die hergebruik en recyclen bevorderen en dat deze regels in heel Europa hetzelfde zijn, zodat bedrijven overal op dezelfde manier kunnen werken.