Sla het menu over en ga direct naar de content van deze pagina.

Kabinet komt met derde NOW

Per 1 oktober verlengt het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De verlenging betreft drie tijdvakken van ieder drie maanden. De regeling wordt aan de ene kant steeds soberder. Aan de andere kant wordt het gemakkelijker om met behoud van subsidie te reorganiseren.

Tot 1 juli 2021

De derde NOW bevat drie tijdvakken. Het eerste is van oktober tot en met december 2020, het tweede van januari tot en met maart 2021 en het laatste van april tot en met juli 2021. Werkgever kan per tijdvak besluiten om wel of geen aanvraag te doen. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.

De precieze voorwaarden worden nog uitgewerkt en zijn uiterlijk per 1 oktober bekend. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe regeling staan hieronder.

Meer omzetverlies

Het eerste tijdvak, oktober tot en met december, geldt hetzelfde minimale omzetverlies als in de NOW 1 en NOW 2. Dat betekent dat bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% in aanmerking komen voor de NOW 3. Vanaf het tweede tijdvak, dus vanaf januari 2021, gaat dit omhoog en moet er sprake zijn van omzetverlies van minstens 30%.

Minder subsidie

De hoogte van de subsidie wordt in stappen afgebouwd. De maximale subsidie is gedurende het tijdvak oktober tot en met december 80% van de loonsom bij 100% omzetverlies. Voor het tijdvak van januari tot en met maart daalt dit naar 70% om vervolgens van april tot en met juni verder te dalen naar 60%.

Het maximaal te vergoeden loon blijft in de eerste twee tijdvakken 2 keer het maximum dagloon (€ 9.538,-). Vanaf 1 april 2021 wordt dit verlaagd naar eenmaal het maximum dagloon.

Reorganiseren mag

Tot nu toe werd werkgever gekort op de subsidie bij verlaging van de loonsom en moest hij bij het aanvragen van ontslagvergunningen wegens reorganisatie een boete betalen. Deze regelingen worden aangepast.

Zo wordt een vrijstellingspercentage geïntroduceerd. Dit vrijstellingspercentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan laten dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Dit vrijstellingspercentage loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. Hierdoor heeft bijvoorbeeld het niet-verlengen van tijdelijke contracten of het niet vervangen van mensen die met pensioen gaan geen negatieve gevolgen meer voor de hoogte van de subsidie, mits de loondaling niet meer bedraagt dan de bovengenoemde vrijstellingspercentages.

In de NOW 2 werd bij ontslag op bedrijfseconomische gronden een korting op de subsidie toegepast van 100% van de loonsom van de betreffende medewerker. Deze korting wordt in NOW 3 niet langer toegepast.

Inspanning voor scholing blijft verplicht

Bij de tweede NOW introduceerde het kabinet een inspanningsverplichting voor scholing. Deze blijft in de NOW 3 bestaan.

Het A&O Fonds Grafimedia lanceerde in dit kader onlangs de website Grafimedia leert door.

Wanneer aanvragen?

NOW 3 kan aangevraagd worden vanaf 16 november 2020. Voor het eerste tijdvak betekent dat een aanvraag met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Meer weten?

Neem met vragen contact op met Kirsten Linders of Aukje van het Nederend via 020-54 35 678 of via e-mail k.linders@kvgo.nl of a.van.het.nederend@kvgo.nl. Zie ook de informatie over het corona-virus op de KVGO Personeelswijzer.